CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, nr. 186/21.09.2022

COMUNICAT DE PRESĂ
Episcopii catolici din România
în comuniune în spiritul Sinodalității

Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România s-au reunit la Oradea în perioada 19‑21 septembrie 2022, pentru sesiunea plenară de toamnă a Conferinței Episcopilor din România (CER), condusă de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, Vicepreședintele CER.

La deschiderea lucrărilor au participat Mons. Germano Penemote, Consilierul Nunțiaturii Apostolice în România și Republica Moldova, și PS Sofronie Drincec, Episcopul ortodox de Oradea, care au transmis un mesaj.

Pe Ordinea de zi, temele de discuție au fost determinate de necesitățile Bisericilor locale. Ca de obicei la astfel de întâlniri, au fost mai multe momente de rugăciune – cu o intenție specială pentru pacea în Ucraina – care au culminat cu celebrarea Sfintei Liturghii în biserica „Schimbarea la Față”, în biserica Seminarului și în Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolae”, împreună cu preoții, credincioșii și cu elevii de la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”.  De asemenea, PS Virgil Bercea, gazda întâlnirii, a organizat diferite momente culturale și întâlnirea episcopilor cu autoritățile civile locale.

Plină de încărcătură emoțională a fost vizitarea istoricului Palat Episcopal greco-catolic care în data de 25 august 2018 a suferit un incendiu devastator și care este încă o rană deschisă pentru ierarhul locului și pentru comunitate. De asemenea, episcopii s-au bucurat să viziteze palatul Episcopiei Romano-Catolice din Oradea, de curând restaurat.

În centrul discuțiilor CER s-a aflat Sinodul Episcopilor cu tema sinodalității. Pe 17 octombrie 2021 a început prima etapă a parcursului sinodal: ascultarea și consultarea Bisericilor locale, etapă care s-a încheiat în august 2022. CER a transmis Secretariatului General al Sinodului de la Vatican documentația referitoare la acest parcurs.

Pe lângă informările din eparhii, dieceze, comisii și instituții legate de CER, discuțiile au atins chestiuni care privesc viața liturgică, educația, tineretul, familia, colaborarea în cadrul clerului și al persoanelor consacrate din România, precum și legăturile cu alte Conferințe Episcopale și instituții ecleziale europene.

Următoarea sesiune a CER va avea loc la Satu Mare în intervalul 10-12 mai 2023, fiind găzduită de Episcopia Romano-Catolică de Satu Mare. Conferința Episcopilor din România se întrunește de două ori pe an în sesiune ordinară și îi reunește pe toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din România, exprimând unitatea Bisericii locale și comuniunea cu Urmașul lui Petru, Sfântul Părinte Papa.

Pr. Francisc Ungureanu
Secretar General

________

Bukarest, nr. 186/2022.09.21.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Románia katolikus püspökeinek egysége
a szinodalitás jegyében

Románia római katolikus és görögkatolikus püspökei 2022. szeptember 19-21-én Nagyváradon találkoztak a Románai Katolikus Püspöki Konferencia (RKPK) őszi plenáris ülésére, amelyet Aurel Percă, bukaresti érsek-metropolita, a RKPK alelnöke vezetett.

Az esemény megnyitóján beszédet mondott Germano Penemote, Románia és a Moldovai Köztársaság Apostoli Nunciatúrájának tanácsosa, valamint P. Sofronie Drincec, nagyváradi ortodox püspök.

A napirenden szereplő témákat a helyi egyházak igényei határozták meg. Ahogy az a korábbi plenáris üléseken is lenni szokott, több imaalkalomra is sor került, előtérbe helyezve Ukrajna békéjét. A főpásztorok találkozójának kiemelkedő eseményei voltak az Urunk Színeváltozásáról nevezett templomban, a görögkatolikus szeminárium templomában, illetve a Szent Miklós székesegyházban bemutatott szentmisék, amelyeken papok, hívek és a Iuliu Maniu Görögkatolikus Líceum diákjai is szép számban vettek részt. Virgil Bercea püspöknek, a találkozó házigazdájának jóvoltából a résztvevők több kulturális programon vehettek részt, illetve a helyi civil hatóságokkal is találkozhattak.

Erős érzelmi töltettel bírt a görögkatolikus püspöki palota meglátogatása, amely 2018. augusztus 25-én pusztító tűzvész martaléka lett, és ez a tragédia a helyi főpásztor és a város egész közössége számára még mindig egy nyílt sebet jelent. Ezt követően a főpásztorok nagy örömmel látogatták meg a közelmúltban felújított Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotát.

A RKPK tárgyalásainak középpontjában a püspöki szinódus és a szinodalitás témája állt. 2021. október 17-én kezdődött a szinódusi folyamat első szakasza, amely a helyi egyházak meghallgatását és a velük való konzultációt túzte ki célul. Ez a szakasz 2022. augusztusában ért véget, és a RKPK el is küldte az országos összefoglalót a szinódus főtitkárságának a Vatikánba.

Az egyházmegyék, bizottságok és a RKPK intézményeinek beszámolóját követően a tárgyalások érintették a liturgikus élet, az oktatás, az ifjúság, a család, a papság és a megszentelt életet élők közötti együttműködés, valamint a más európai püspöki konferenciákkal és egyházi intézményekkel való kapcsolatok kérdéseit.

A RKPK következő ülésére 2023. május 10-12. között Szatmárnémetiben kerül sor, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye szervezésében. Az évente két alkalommal ülésező Romániai Katolikus Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

Francisc Ungureanu
főtitkár

___________

 Bukarest, Nr. 186/21.09.2022 

PRESSEMITTEILUNG 

Die Katholischen Bischöfe von Rumänien
in Gemeinschaft im Geiste der Synodalität 

Die römisch-katholischen und griechisch-katholischen Bischöfe Rumäniens trafen sich vom 19. bis 21. September 2022 in Oradea/ Großwardein zur Herbstvollversammlung der Rumänischen Bischofskonferenz (CER) unter der Leitung von Erzbischof Aurel Percă, Metropolitan-Erzbischof von Bukarest und Vizepräsident der CER. 

An der Eröffnung der Vollversammlung nahmen Msgr. Germano Penemote, Botschaftsrat der Apostolischen Nuntiatur in Rumänien und der Republik Moldau, und S.E. Sofronie Drincec, orthodoxer Bischof von Großwardein teil. Sie brachten je eine Botschaft über. 

Die Diskussionsthemen auf der Tagesordnung richteten sich nach den Bedürfnissen der örtlichen Kirchen. Wie bei solchen Treffen üblich, gab es mehrere Gebetsmomente – mit einem besonderen Anliegen für den Frieden in der Ukraine -, die mit der Feier der Heiligen Messe in der Kirche “Verklärung des Herrn”, in der Seminarkirche und in der griechisch-katholischen Kathedrale “Hl. Nikolaus” zusammen mit Priestern, Gläubigen und Schülern des griechisch-katholischen Gymnasiums “Iuliu Maniu” ihren Höhepunkt fanden. S.E. Virgil Bercea, der Gastgeber der Begegnung, organisierte auch verschiedene kulturelle Momente und das Treffen der Bischöfe mit den örtlichen Zivilbehörden. 

Voller Emotionen war der Besuch des historischen griechisch-katholischen Bischofspalastes, der am 25. August 2018 von einem verheerenden Brand heimgesucht wurde und noch immer eine offene Wunde für den örtlichen Hierarchen und die Gemeindschaft darstellt. Die Bischöfe besuchten auch den kürzlich restaurierten Palast der römisch-katholischen Diözese Großwardein. 

Im Mittelpunkt der Diskussionen der Bischofskonferenz (CER) stand die Bischofssynode zum Thema Synodalität. Am 17. Oktober 2021 begann die erste Etappe des synodalen Weges: die Anhörung und Konsultation der Ortskirchen, die im August 2022 endete. Die CER hat die Dokumentation dieser Reise an das Generalsekretariat der Vatikan-Synode geschickt. 

Neben Informationen von Diözesen, Kommissionen und Institutionen, die mit der Rumänischen Bischofskonferenz in Verbindung stehen, wurden auch Fragen des liturgischen Lebens, der Bildung, der Jugend, der Familie, der Zusammenarbeit zwischen Klerus und gottgeweihten Personen in Rumänien, sowie die Verbindungen zu anderen europäischen Bischofskonferenzen und kirchlichen Institutionen diskutiert. 

Die nächste Tagung der Rumänischen Bischofskonferenz wird vom 10. bis 12. Mai 2023 in Satu Mare/ Sathmar stattfinden, Gastgeber ist die Römisch-Katholische Diözese Satu Mare. Die rumänische Bischofskonferenz tritt zweimal im Jahr zu je einer ordentlichen Sitzung zusammen und versammelt alle römisch-katholischen und griechisch-katholischen Bischöfe Rumäniens, um die Einheit der Ortskirche und die Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri, dem Heiligen Vater, dem Papst, zum Ausdruck zu bringen. 

Pfr. Francisc Ungureanu
Generalsekretär 

Translate »