M i s i u n e   C E R

Conferinţa Episcopilor este un instrument de colegialitate, menit să-i ajute pe episcopii unui teritoriu să desfăşoare cât mai cu folos slujirea lor, printr-o cooperare cât mai strânsă şi armonioasă între ei, şi în unitate cu Episcopul Romei (cf. Conciliul Vatican II, Christus Dominus, nr. 37).

Conferinţele episcopale studiază atent problemele mai urgente, iar prin metode şi activităţi corespunzătoare, se îngrijesc de binele spiritual al credincioşilor, coordonând bunăvoinţele şi eforturile, în conformitate cu normele stabilite de către Scaunul Apostolic, adaptându-le la condiţiile de timp, loc şi persoane (Conciliul Vatican II, Christus Dominus, nr. 18).

Fără îndoială, prin însuşi faptul că se ocupă de binele spiritual al credincioşilor încredinţaţi grijii lor, episcopii favorizează şi progresul, prosperitatea socială şi civilă, asociindu-şi în acest scop activitatea concretă cu cea a autorităţilor publice în sfera îndatoririlor proprii – şi aşa cum se cuvine unor episcopi – şi recomandând credincioşilor ascultarea faţă de legile drepte şi respectul faţă de puterea legitim stabilită (Conciliul Vatican II, Christus Dominus, nr. 19).

Translate »