A c ț i u n e a   C a t o l i c ă   d i n   R o m â n i a

Acțiunea Catolică din România

Președinte: Codruța Fernea
 
Asistent Spiritual General:  Pr. Felix Roca
 

Adresa poștală: Str. Moților, nr. 26, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Email: acro@actiuneacatolica.ro
Telefon: +40 744 164 669

Site: www.actiuneacatolica.ro
Facebook: @actiuneacatolicaromania

Acțiunea Catolică din România reunește la nivel național, din 2005, organizațiile de rit latin și bizantin, forme de acțiune catolică care îndeplinesc simultan cele patru note caracteristice, enumerate în documentul Conciliul Vatican II –  Apostolicam Actuositatem (cf. AA 20, 2-3), ca fiind specifice acestor asociații: laicitatea, organicitatea, eclezialitatea și colaborarea cu ierarhia.

“Spiritul Acțiunii Catolice trebuie să includă trei gesturi profetice: a merge, a construi, a mărturisi. Indiferent de vocația voastră specifică, indiferent de situația socială și de vîrstă, noi trebuie să fim ucenici ai lui Cristos, să trăim misterul crucii și al Învierii Sale și să răspundem la diferitele nevoi ale lumii în care trăim. Aceasta este calea spre sfințenie și darul pe care l-am primit la botez. Vă mulțumesc pentru dăruirea și implicarea voastră.” PS Virgil Bercea

Organizaţii care fac parte din Acțiunea Catolică

• Asociația Generală a Românilor Uniți, Greco-Catolici, AGRU național
• Asociația Acțiunea Catolică “Sf. Iosif” Iași
• Asociația Tineretului Român Unit ASTRU Cluj
• Asociația Tineretului Român Unit ASTRU Oradea
• Asociația Tineretului Român Unit ASTRU arhieparhial Blaj
• Asociația Tineretului Român Unit ASTRU eparhial Lugoj
• Asociația Familiilor Catolice “Vladimir Ghika” București

Translate »