Conferința episcopilor – Istoric

Conferinţa Episcopală Română datează din 16 martie 1991, având la bază Protocolul nr. 855/1990 al Congregaţiei Pontificale pentru Episcopi şi al Congregaţiei Pontificale pentru Bisericile Orientale. În 1937 a avut loc ultima vizită Ad limina Apostolorum a episcopilor români la Sfântul Scaun, iar în 1947 ultima sesiune de lucru a Conferinței Episcopale Române, la București, înainte de intrarea ţării sub dominaţie comunistă. Şirul vizitelor ad limina a fost reluat după căderea regimului comunist: prima între 18-22 martie 1991, a doua între 2-8 decembrie 1996, a treia între 24 februarie – 1 martie 2003, respectiv a patra între 8-13 februarie 2010 și a cincea între 5-11 noiembrie 2018.

După 1989, primul Preşedinte al Conferinţei Episcopale Române a fost Eminenţa Sa Cardinalul Alexandru Todea, ales la Roma, pe data de 20 martie 1991, cu ocazia primei vizite ad limina a întregului episcopat catolic din România. Conferinţa este alcătuită din toţi Episcopii din România (diecezani şi auxiliari). La întrunirile plenare care au loc de două ori pe an pot asista Arhiepiscopii şi Episcopii emeriţi sau alţi invitaţi. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi pe baza alternanţei celor două rituri.

Episcopii români reuniți în Conferința Episcopală
București, 1947

Translate »