S e c r e t a r i a t u l   g e n e r a l

SECRETARIATUL GENERAL AL
CONFERINȚEI EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA

Pr. Francisc UNGUREANU
Secretar general

Str.  Diligenței 24, sector 3
031555 – Bucureşti
Tel. / Fax  +40 31 4361250
Cell. +40 722 433 668
e-mail: secretariat@episcopat.ro

Translate »