C o n s i l i u l   A d m i n i s t r a t i v

Consiliul administrativ al Conferinţei Episcopilor din România (CER) este constituit şi funcţionează conform statutului CER şi are misiunea de a administra bunurile mobile şi imobile ale CER. Din Consiliul administrativ al CER fac parte IPS Aurel Percă – Arhiepiscop Mitropolit de București, PS Cornel Damian – Episcop auxiliar la Bucureşti, PS Mihai Frăţilă – Episcop al Eparhiei greco-catolice de Bucureşti.

 

Email: secretariat@episcopat.ro

Translate »