C o n f e d e r a ţ i a   C a r i t a s   R o m â n i a

Confederaţia Caritas România
Preşedinte: Pr. Gheorghe Dunca

Sediu: Str. Washington 38
sector 1, 011976 – Bucureşti
Tel: +40 21 – 230 40 13
Fax: +40 21 – 231 29 00
Site: www.caritasromania.ro
Facebook: CaritasRomania

Confederaţia Caritas România este o organizaţie nonguvernamentală ce a luat naştere în 1994 ca urmare a necesităţii organizaţiilor Caritas din ţară de a avea o reprezentare la nivel naţional şi internaţional. Caritas România participă activ la dezvoltarea societăţii civile româneşti şi se implică în combaterea sărăciei, inegalităţii şi injustiţiei în România, prin implementarea de programe socio-medicale destinate persoanelor defavorizate, sprijin în cazul dezastrelor naturale şi cooperare internaţională.

Translate »