O p e r e l e   M i s i o n a r e    P o n t i f i c a l e

Operele Misionare Pontificale susţin toate Bisericile particulare din lume pentru a putea împlini misiunea de a vesti Evanghelia și depind, la nivel universal, de Congregaţia Pontificală pentru Evanghelizarea Popoarelor şi, la nivel local, de Conferinţele Episcopale.

Există patru Opere şi constituie o unică instituţie: Operele Misionare Pontificale pentru răspândirea credinţei, Operele Misionare Pontificale ale Sf. Petru Apostolul, Operele Misionale Pontificale ale copilăriei misionare şi Uniunea misionară pontificală.

Translate »