Biserica Greco-Catolică – Prezentare

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică este o Biserică de tradiţie răsăriteană în deplină comuniune cu Scaunul Romei. Din punct de vedere canonic, BRU este o Biserică Arhiepiscopală Majoră, rang apropiat de Biserica Patriarhală. BRU este formată din Arhiepiscopia Majoră de Alba Iulia și Făgăraș, cu șase eparhii sufragane: Oradea Mare, Cluj-Gherla, Lugoj, Maramureș, Canton și București.

Conform Anuarului Pontifical 2019, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică are 494.276 credincioși, în 1.358 parohii, în care slujesc 819 de preoți diecezani.

www.bisericaromanaunita.ro

Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

În conformitate cu dispoziția canonului 152 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO):
Ceea ce se spune în dreptul comun despre Bisericile Patriarhale sau despre Patriarh, se înţelege că se va aplica şi Bisericilor arhiepiscopale majore şi Arhiepiscopilor majori, exceptând cazul în care este prescris altfel în mod expres de către dreptul comun sau rezultă din natura lucrurilor”.

În această perspectivă, cu excepțiile prevăzute de canoanele CCEO 153-154, tot ceea ce se aplică Bisericilor Patriarhale și structurilor acestora, se subînțelege ca având valoare canonică și pentru structurile similare din cadrul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Biserică de rang Arhiepiscopal Major de către Papa Benedict prin bula Ad totius dominici gregis publicată al Vatican în data de 14 decembrie 2005.

Sinodul Episcopilor Bisericii Arhiepiscopale Majore, în mod canonic convocat și prezidat de către Arhiepiscopul Major în calitatea pe care o are de primus inter pares, reprezintă instanța superioară a Bisericii Arhiepiscopale Majore. (cf. can 102-113)

Sinodul Episcopilor BRU funcționează conform Statului propriu, aprobat prin Decretul SE 18/15.06.2010.

Instituția Arhiepiscopului Major și Sinodul Bisericii Arhiepiscopale sunt în această perspectivă instituții strict legate și interdependente, astfel încât funcția Arhiepiscopului Major este definită și confirmată de Sinodul Episcopilor, iar cea a Sinodului, la rândul său, de cea a Arhiepiscopului Major: astfel, nu se poate înțelege realitatea Sinodului decât numai împreună cu Arhiepiscopul Major, și cea a Arhiepiscopului Major cu Sinodul. De aceea, Arhiepiscopul Major este primul membru al Sinodului, în calitatea pe care o a are de Episcop al celui dintâi scaun episcopal al Bisericii.

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, a fost înființat prin Decretul Arhiepiscopului Major (AM) Nr. 1025/20.06.2006 (v. aici).

Translate »