C o n s i l i u l   p e r m a n e n t

Consiliul permanent al Conferinței Episcopilor Catolici din România se reunește de două ori pe an, în perioadele dintre cele două sesiuni plenare. Conform statutului Conferinței Episcopilor din România (CER), din Consiliul permanent fac parte președintele și vicepreședintele CER, un episcop de rit latin și unul de rit oriental, aleși de Adunarea plenară a episcopilor, prin vot secret, pentru un mandat de trei ani.

Actualmente, din Consiliul permanent fac parte IPS Aurel Percă – preşedinte CER, E.S.Card. Lucian Mureşan – vicepreşedinte CER, PS László Böcskei – Episcop romano-catolic de Oradea, PS Vasile Bizău – Episcop greco-catolic de Maramureş.

Translate »