Conferința Episcopilor – Prezentare

Conferinţa Episcopilor, instituţie cu caracter permanent, este adunarea Episcopilor unei ţări sau de pe un anumit teritoriu, care exercită împreună anumite funcţii pastorale în slujba credincioşilor din teritoriul lor, cu scopul de a promova cât mai mult posibil binele pe care Biserica îl oferă oamenilor, îndeosebi prin forme şi modalităţi de apostolat adaptate la circumstanţele de timp şi de loc (cf. Codex Iuris Canonici/ Codul de drept canonic, Can. 447).

Înfiinţarea, desfiinţarea sau modificarea unei Conferinţe Episcopale este dreptul exclusiv al autorităţii supreme a Bisericii (cf. CIC, Can. 449 §1).

Din Conferinţa Episcopilor fac parte ipso iure toţi Episcopii diecezani din teritoriul respectiv şi cei echivalaţi lor de către drept; de asemenea, Episcopii coadiutori, Episcopii auxiliari şi toţi ceilalţi Episcopi titulari care îndeplinesc în acel teritoriu o funcţie specială încredinţată lor de Scaunul Apostolic sau de Conferinţa Episcopilor; pot fi invitaţi chiar şi Ordinarii de un alt rit, dar numai cu vot consultativ, în afară de cazul când statutele Conferinţei Episcopilor stabilesc altfel (cf. CIC, Can. 450 §1).

Fiecare Conferinţă a Episcopilor funcţionează după statute proprii, recunoscute de Scaunul Apostolic (cf. CIC, Can. 451).

Translate »