CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Balázsfalva, nr. 75/02.05.2018

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Balázsfalván ülésező püspökök elkezdték az ad liminalátogatás előkészületeit.

A családok, az ifjúság, a katolikus oktatás, az egyház missziós tevékenysége, a migránsok, illetve a mai kor vértanúinak helyzete szerepelt a Romániai Püspöki Konferencia tavaszi ülésén részt vett római- és görögkatolikus püspökök által feldolgozott témák között.  Az ülés munkálatai 2018. április 30-május 2. között zajlottak Balázsfalván (Blaj), a Balázsfalvi Görögkatolikus Érsekség székhelyén.

Hétfőn, a Szentháromságról nevezett székesegyházban bemutatott szentmisén Őeminenciája Lucian Mureșan bíboros – akinek nagyérsekké történt kinevezése óta éppen 12 év telt el –, mint a találkozó házigazdája kihangsúlyozta a katolikus identitás megőrzése és továbbadása, továbbá a pápa iránti hűség fontosságát, vértanú püspökeink helytállását, akiknek boldoggá avatási ügye folyamatban van.

A munkálatok megnyitásán jelen volt Őexcellenciája Miguel Maury Buendía, apostoli nuncius, aki köszöntötte a jelenlévő püspököket, illetve átadta Ferenc pápa üzenetét és áldását Románia és a Moldovai Köztársaság püspökei, hívei és polgárai számára. Ezt követően részletesen tárgyaltak a püspökök ad liminalátogatásáról, amelyre 2018. november 5-10. között kerül sor Rómában.

A püspökök hosszan tárgyaltak arról, hogy milyen hatásai vannak az új európai ÁltalánosAdatvédelmi Rendeletnek az egyház életére és tevékenységére. A katolikus plébániákon őrzött anyakönyvek az említett dokumentum részleges alkalmazását teszik lehetővé, amit egy általános rendelkezésben foglalnak össze a jelenlévők.   

Az ülés munkálatai során a püspökök a katolikus oktatás helyzetéről is tárgyaltak. Örömmel állapították meg, hogy több mint 250 diák vett részt a Román és Magyar Nyelvű Római Katolikus Országos Hittanolimpián, az elért eredmények pedig arra engednek következtetni, hogy komoly érdeklődés van a tartárgy iránt. Szó esett tovább a forgalomban lévő tankönyvekről, a Tanügyminisztérium által javasolt új opcionális tantárgyakról, valamint a Tanügyminisztérium és a Szentszék kapcsolatáról.

A napirendi pontok között szerepelt továbbá a Ferenc pápa által meghirdetett és a fiataloknak szentelt szinódus, amely 2018 őszén zajlik majd Rómában „fiatalok, hit, hivatástisztázás”témában. Beszámoltak a 2019-es panamai Ifjúsági Világtalálkozó, illetve a 2018. július 25-29. között Szatmárnémetiben tartandó Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó előkészületeiről, a jelenlévő főpásztorok pedig vállalták, hogy ez utóbbira el is kísérik egyházmegyéik fiataljait. Egy fontos esemény lesz Antal Veronika szűz és vértanú boldoggá avatása, amelyre 2018. szeptember 22-én kerül sor a Neamț megyei Nisiporești-en, aki a hit megélésének kiváló példája a ma élő fiatalok számára.

A megbeszélések egy másik fontos témája volt Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítása jegyében szervezendő Családok Világtalálkozója, amelyet 2018. augusztus 21-26. között szerveznek az írországi Dublinban. A püspökök meghatározták a konferenciát képviselő csoport összetételét, illetve tárgyaltak arról is, hogy miként kapcsolódhatnak be a találkozó eseményeibe azok, akik nem tudnak eljutni a találkozóra.

A romániai Pápai Missziós Művek igazgatója, Főtisztelendő Eugen Blaj bemutatta az általa vezetett intézmény jelenlegi helyzetét, illetve jövőbeni terveit. A püspökök megbízták Főtisztelendő Florin-Petru Sescut, hogy tartsa a kapcsolatot azokkal a helyi és külföldi intézményekkel, amelyek a migránsok helyzetével foglalkoznak.

A püspökök megegyeztek abban, hogy a Romániai Püspöki Konferencia következő ülése Csíksomlyón kerül megszervezésre 2018. szeptember 18-20. között.

A Romániai Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával. A romániai katolikus püspökök évente két rendes ülést tartanak, egyet tavasszal, egyet pedig ősszel.

Krisztus feltámadt!

Francisc Ungureanu
titkár

fordította a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség sajtóirodája

Translate »