CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Bukarest, nr. 107/2020.05.26.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Ferenc pápa Mons. Kerekes Lászlót nevezte ki
a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspökévé

 

 A mai napon, 2020. május 26-án Ferenc pápa Mons. Kerekes Lászlót nevezte ki a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspökévé. Mons. Kerekes László a 27. segédpüspök, aki az ezeréves gyulafehérvári főegyházmegyében teljesít szolgálatot. Szentelésének helyét és idejét a későbbiekben teszik közzé.

Ez a kinevezés történt azután, hogy a tavalyi év decemberében Ferenc pápa elfogadta Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és Tamás József gyulafehérvári segédpüspök lemondását, illetve kinevezte Mons. Kovács Gergelyt az főegyházmegye érsekévé, akit 2020. február 22-én szenteltek fel és iktattak be hivatalába a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban.

Mons. Kerekes László 1968. július 23-án született a gyulafehérvári főegyházmegyéhez tartozó Gelencén (Kovászna megye). Teológiai tanulmányait 1990-ig a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben végezte, majd a budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként folytatta és fejezte be 1992-ben. Jakubinyi György, akkori segédpüspök szentelte pappá 1993. május 16-án a gyulafehérvári főegyházmegye számára. A szentelés után a kanadai Ottawában folytatta kánonjogi tanulmányait, ahol 1994-ben licenciátust, majd 2004-ben doktorátust szerzett.

Volt elöljáró a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben, kézdivásárhelyi plébános, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Papi Tanácsának és a Bíróságának tagja.

Az Annuario Pontificio 2019-es adatai szerint a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye alapterülete 58.234 km2, római katolikus híveinek száma 335.500 fő, a területén élő teljes lakosság létszáma 3.590.500 fő. Jelenleg 253 plébániával, 299 egyházmegyés pappal, 44 papnövendékkel büszkélkedhet, illetve 132 fő tartozik a megszentelt élet intézményeihez (51 szerzetes și 81 szerzetesnő).

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye új segédpüspökének kinevezésével a romániai római katolikus főpásztorok száma 13-ra nőtt, amiből öt nyugalmazott főpásztor. Az országban élő katolikus püspökök száma (római- és görögkatolikus együttvéve) 22. A Ferenc pápa által a közelmúltban kivezett három főpásztor – Mons. Kerekes László, Mons. Călin Ioan Bot és Mons. Cristian Dumitru Crişan –, azt követően részesül majd a szentelés kegyelmeiben, hogy a járványügyi intézkedések lehetővé teszik az egyházi szertartások nyilvános és méltó megtartását.

Pr. Francisc Ungureanu
főtitár

Translate »