CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, 86 / 10.04.2019

Nyilatkozat az európai parlamenti választásokról

Mi, Románia katolikus püspökei, akik 2019. április 10-12. között Ciofliceni-ben részt vettünk a konferencia tavaszi ülésén, az evangélium tanításának fényében minden jóakaratú embert, de főleg katolikus híveinket arra buzdítjuk, hogy éljenek szavazati jogukkal és azt felelősséggel gyakorolják a 2019. május 26-án esedékes európai parlamenti választások alkalmával.

Az európai parlamenti választások döntő fontosságúak számunkra, európai polgárok számára. A választási eredmények közös jövőnket alakítják: az eredményektől függ, hogy gyengülnek vagy erősödnek az országok közötti kapcsolatok, hogy Európa polgárai eltávolodnak egymástól vagy sikerül az együttműködés és kölcsönös tisztelet megalapozásával közelebb hozni őket egymáshoz.

A katolikus egyház nagyban hozzájárult a mai Európa létrejöttéhez, és ezért arra buzdítja híveit, hogy azokra a jelöltekre adják le szavazatukat, akik programjukban, az unió „alapító atyáihoz” hasonlóan az élet kultúráját hirdetik, óvják a családot, annak méltóságát és az Isten által teremtett világot. Azokat támogassák, akik nem mennek el részvét nélkül a gyengék és a védtelenek, a születendő gyermekek, a szegények, a kitaszítottak, a fogyatékosak és az idősek mellett.

Mindig azokra kell szavaznunk, akik a közjót keresik, és az európai közösség alapjait képező keresztény értékek mellett foglalnak állást, akik bíznak a fiatalokban és támogatják is őket, akik a szubszidiaritás, a szolidaritás és a társadalmi igazságosság elve szerint politizálnak, akik vallják, hogy egy demokratikus társadalom fő jellemvonása a vallásszabadság, és minden polgárt támogatnak abban, hogy szabadon gyakorolhassa vallását.

Az európai társadalom minden katolikus polgárát felelősségteljes döntésre buzdítunk, és kérjük a Jóistent országunk és népeink, mint az Európai Unió fontos alkotórészének boldogulásáért.

Főpásztori áldással,

Románia katolikus püspökei

Translate »