La mulți ani, Conferinței Episcopilor din România!

La 30 de ani de la constituirea Conferinței Episcopilor din România

 

Astăzi, 16 martie 2021, Conferința Episcopilor Catolici din România aniversează trei decenii de existență. La data de 16 martie 1991 s-a constituit Conferința Episcopilor din România, din care fac parte episcopii de rit latin și episcopii greco-catolici.

La acest ceas aniversar, ne exprimăm profunda  recunoștință față de Dumnezeu, care a încredințat acestui organism bisericesc o slujire deosebită pentru Biserica Catolică din România, în misiunea pe care o are în opera de evanghelizare și de călăuzire a poporului creștin spre mântuire.

Recunoștința noastră, a celor care alcătuim astăzi Conferința Episcopilor, se îndreaptă spre toți episcopii care au făcut parte din ea de-a lungul acestor decenii. O mare parte din ei nu mai sunt în viață. Îi recomandăm milostivirii lui Dumnezeu, pentru a-i răsplăti pentru slujirea oferită Bisericii și societății din țara noastră, prin activitatea și inițiativele lor pastorale.

Conferința noastră Episcopală, ca instrument al spiritului colegial al episcopilor (cf. Apostolos suos, 14; CIC, can. 447), a desfășurat o activitate deosebită într-o perioadă de transformări profunde pe plan bisericesc, de reluare a structurilor pastorale și administrative ale Bisericii Catolice, participând, totodată, şi pe plan social, cultural și politic la momente importante pentru țara noastră – uneori pline de tensiune, dar și de așteptări și promisiuni.

Cred că în toți acești 30 de ani de existență, Conferința Episcopală din țara noastră a dorit să transforme în realitate afirmația conciliară că „bucuria și speranța, tristețea și neliniștea oamenilor de azi, mai ales ale săracilor și ale tuturor celor care suferă, sunt și bucuria și speranța, tristețea și angoasa ucenicilor lui Cristos” (Gaudium et Spes, n.1), dar trebuie să cerem iertare și pentru ocaziile în care acest lucru nu s-a realizat și nu am fost la înălțimea cerințelor și așteptărilor care veneau din partea multor oameni.

România a trăit, de-a lungul acestor treizeci de ani, schimbarea mai multor regimuri politice, instituirea unui sistem democratic constituțional, dezvoltarea unui pluralism în creștere, irupția diferitelor curente de gândire și modele de viață, unele chiar îndepărtate de tradiția creștină. Cu ajutorul lui Dumnezeu, episcopii, uniți cu preoții noștri, persoanele consacrate și credincioșii, cu foarte mulți bărbați și femei de bunăvoință, am dorit să fim – ca martori ai tradiției creștine a poporului nostru –  ziditori ai păcii, căutători ai reconcilierii între toți cetățenii țării, depășirea rănilor din trecut și unirea plină de speranță a tuturor pentru realizarea unui prezent și viitor mai bun pentru întreaga societate.

Din acest motiv și cu un spirit permanent de slujire, episcopii au fost chemați să discearnă situația morală a națiunii noastre și a instituțiilor sale, precum și modul în care Biserica este prezentă într-o societate în continuă transformare. În acest fel, Biserica și-a revendicat dreptul la libertate, pentru a acționa în societate, afirmându-și propria identitate, asumându-și libertatea şi dreptul indiscutabil la evanghelizare.

Întreaga activitate a Conferinței Episcopilor din România a fost tot timpul, pe parcursul acestor treizeci de ani, în comuniune strânsă cu Succesorul lui Petru, beneficiind de o predilecție deosebită mai ales din partea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea care, în timpul primei sale vizite în România, în „grădina Maicii Domnului”, a încurajat păstorii și credincioșii pentru afirmarea valorilor credinței şi pentru valorificarea exemplului eroic și strălucit al martirilor, care au avut de suferit în timpul dictaturii comuniste. Episcopii, preoții și credincioșii au fost în permanență încurajați pentru apărarea familiei și a vieții umane, precum și a identității noastre creștine. Îi suntem recunoscători Papei Benedict al XVI-lea, care ne-a reamintit de primatul lui Dumnezeu în viața personală și în cea publică, necesar, în special, în timpurile noastre amenințate de laicism și relativism. Acum, cu Papa Francisc, în timp ce îi arătăm comuniunea noastră deplină cu persoana și magisteriul său, vrem să primim chemarea sa reînnoită la o adevărată convertire pastorală, arătând tuturor fața milostivă a lui Dumnezeu printr-un efort mai mare de evanghelizare.

Ne-am exprimat legătura afectivă și efectivă cu Papa, Succesorul lui Petru, care s-a manifestat într-un mod special în vizitele sale în țara noastră și în evenimente internaționale; am oferit sprijin Bisericilor care au nevoie în alte țări și am reamintit relevanța permanentă a misiunii ad gentes a misionarilor noștri, ca slujire de evanghelizare și de cooperare între Biserici.

Din privirea plină de recunoștință față de trecut izvorăște și angajarea plină de speranță și entuziasm față de viitor, cu încurajarea Papei Francisc, care ne invită la o convertire pastorală și misionară mai intensă, în care noi, episcopii, trebuie să ne asumăm noi responsabilități în slujirea diecezelor/eparhiilor noastre, să dezvoltăm potențialul de care dispunem pentru o evanghelizare eficace a poporului nostru credincios, să ne angajăm în acea lucrare comună care „este calea pe care Dumnezeu o așteaptă de la Biserica mileniului al treilea”, de la noi, păstorii, și de la fiecare dintre cei botezați.

Cu încrederea că toți credincioșii noștri ne vor însoți cu rugăciunile lor, ne punem sub ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria, cu diversele invocații ale sale prezente în întreaga evlavie a poporului nostru; ne încredințăm și ocrotirii și ajutorului Sfântului Iosif, Patronul Bisericii Universale, în acest an special dedicat cinstirii lui.

Nu uităm nici de martirii de ambele rituri ai Bisericii Catolice din România, încredințând diecezele/eparhiile noastre  protecției lor deosebite, pentru ca Biserica din țara noastră să fie întărită și să rămână credincioasă lui Cristos până la sfârșitul veacurilor.

În comuniune de rugăciune și cu dorințe de ani îndelungați și plini de roade Conferinței Episcopilor din România !

 

† Aurel Percă

Arhiepiscop Mitropolit de București
Președintele Conferinței Episcopilor Catolici din România

Translate »