CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

 

București, nr. 53/13.03.2020

Mesaj către credincioşii romano-catolici români din străinătate

 

Dragi conaţionali aflaţi în afara graniţelor ţării,

Mă îndrept către dumneavoastră, iubiţi fraţi şi surori în Cristos, credincioşi români răspândiţi pe toată suprafaţa pământului şi care în aceste zile trăiţi, ca de altfel şi noi în ţară, cu multă preocupare şi nelinişte criza provocată de Coronavirus. Traversăm astăzi în toată lumea o criză fără precedent din cauza acestei epidemii, şi situaţia este atât de gravă încât în unele ţări (poate chiar acolo unde vă aflaţi mulţi dintre cei cărora le adresez aceste rânduri, mă gândesc la Italia sau Spania), încât chiar şi adunările religioase, inclusiv participarea la liturghie nu sunt permise. Este un timp de nelinişte şi preocupare din partea multora, un timp tragic pentru multe persoane şi situaţii, moment poate şi de confuzie care pare să domnească suverană.

În calitate de Responsabil pentru pastoraţia credincioşilor catolici români răspândiţi în întreaga lume, vreau să vă asigur de afecţiunea şi apropierea spirituală celor din ţara noastră (diecezele de origine sau parohiile natale) şi, mai mult ca oricând, vă îndemn să vă considerați adevărata familie a lui Dumnezeu în care putem conta pe ajutorul reciproc. Nu vă uităm în aceste momente grele, mai ales pe toţi credincioşii români aflaţi în Italia, ţară greu încercată de această pandemie. Sper ca pericolul să stea departe de comunităţile române din peninsulă, ca de altfel oriunde în această lume.

În aceste zile vreau să vă asigur că episcopii, preoţii, persoanele consacrate din ţară, se unesc cu familiile şi bolnavii care suferă de pe urma acestui Coronavirus. Vă încurajez să vă uniţi şi dumneavoastră în această rugăciune, pentru ca Dumnezeu să ţină departe de dumneavoastră acest flagel.

Biserica este aproape de credincioşi şi îi însoţeşte pe toţi cu apropierea ei spirituală, încercând să descifreze semnul unei asemenea încercări de proporții mondiale şi le aminteşte tuturor că trebuie să privească şi “sus”, de unde vine tot ajutorul: “ajutorul nostru vine de la Domnul, care a făcut cerul şi pământul”.

Păstorii dumneavoastră, cei care au fost rânduiţi să vă păstorească departe de ţară, sunt sigur că vă însoţesc în această criză şi cu toţii se roagă pentru ca Domnul să dea tuturor puterea şi capacitatea de a alege cele mai bune mijloace pentru a combate şi elimina virusul, dar şi pentru a veni în ajutorul celor suspecţi sau afectaţi de virus. Măsurile drastice luate de autorităţi sunt bune, dar este nevoie şi de rugăciune în aceste vremuri grele, care coincid cu pregătirea la sărbătoarea Paştelui: pentru aceasta ne rugăm, pentru ca Duhul Sfânt să dăruiască păstorilor capacitatea şi discernământul pastoral pentru a asigura toată grija spirituală faţă de poporul lui Dumnezeu şi pentru a nu avea de suferit nici dumneavoastră.

 

Dragi confraţi preoţi, care vă aflaţi în mijlocul credincioşilor din străinătate,

Mă adresez într-un mod deosebit Sfinţiilor Voastre, cunoscând apropierea pe care o trăiţi faţă de comunitățile care vă sunt încredinţate: limitele impuse de împrejurări nu sunt impuse inimii voastre şi credinţei voastre.

Lăsaţi-vă călăuziţi de Duhul Sfânt care desigur va fi capabil să sugereze noi forme de apostolat şi de vestire a Evangheliei. In imposibilitatea asigurării unui program pastoral normal în comunităţile pe care le păstoriţi, din cauza restricţiilor impuse de autorități, acordaţi un spaţiu mai larg rugăciunii, ascultării Cuvântului lui Dumnezeu şi reflecţiei pentru momentele care vă aşteaptă după trecerea (sperăm cât mai repede!) a virusului Covid 19. Şi nu uitaţi că celebrarea Sfintei Liturghii chiar fără participarea credincioşilor este jertfă plăcută lui Dumnezeu: împreună cu pâinea şi vinul la altar, Sfinţiile Voastre oferiţi viaţa, munca, suferinţele oamenilor…

Vă invit, dragi fraţi şi surori, să intensificaţi rugăciunea în aceste momente grele şi pline de preocupare, care poartă totdeauna situaţiile noastre înaintea lui Dumnezeu. În situaţia din momentul de faţă ne dăm seama tot mai mult de neputinţa noastră, de aceea strigăm la Dumnezeu în suferinţa noastră şi în temerile noastre. Îmi vin în minte cuvintele din cartea profetului Ioel, acolo unde se spune: „Între tindă şi altar să plângă preoţii, slujitorii Domnului, şi să zică: – Milostiveşte-Te, Doamne, de poporul Tău şi nu face de ocară moştenirea Ta ca să-şi bată joc de ea neamurile! -. Pentru ce să se spună printre neamuri: «Unde este Dumnezeul lor?» (Ioel 2,27) ”.

Să ne amintim de toţi cei care sunt contaminaţi de virus, de rudele lor, pentru ca să nu se descurajeze, dar ne rugăm şi pentru toţi asistenţii medicali care se ostenesc pentru a face faţă contaminării. Să fim uniţi în rugăciune şi „să cerem Domnului să ne elibereze de cel rău”, cel fizic, moral şi spiritual!

Răspândirea rapidă a epidemiei i-a luat prin surprindere pe mulţi, instituţiile publice şi sanitare inclusiv, şi măsurile care se iau se succed generând nesiguranță, chiar şi în deciziile care trebuie luate. În acest moment este cerut tuturor, chiar tuturor, un mare simţ de responsabilitate, mai întâi de toate în acceptarea şi punerea în practică în mod imediat a tuturor indicaţiilor de prudenţă şi de igienă publică. Primul gest de caritate pe care trebuie şi îl putem folosi este acesta: acceptarea şi aplicarea fidelă a tot ceea ce autorităţile civile şi bisericeşti le cer. Nimeni să nu se gândească că se poate descurca singur, nimeni să nu-şi aroge responsabilitatea de a pune în pericol sănătatea şi integritatea altora.

Cineva spunea că „virusurile nu sunt distruse atunci când intrăm într-o biserică!”.

 

Dragi fraţi şi surori în Cristos,

Virtuțile „carității” și „prudenței” trebuie să ne ghideze acțiunile și deciziile în timpul pandemiei coronavirusului, în special în ceea ce privește respectarea normelor elementare de igienă şi a prescripţiilor medicale. Nu putem cere lui Dumnezeu să facă minuni pentru a compensa lipsa noastră de prudență. Iată de ce vă încurajez să acceptaţi tot ceea ce autorităţile civile şi bisericeşti vă prescriu în aceste zile. Totul este spre binele dumneavoastră. Nu putem „să-l ispitim” pe Dumnezeu să facă minuni, acolo unde lipseşte prudenţa şi angajarea minimă a omului pentru a combate răul. Ca exemplu, putem să aducem pasajul din Evanghelia din Prima duminică a Postului, care prezintă ispitirile la care Isus a fost supus şi răspunsul lui categoric: „Nu-l vei pune pe Domnul Dumnezeul tău la încercare”. Sfântului Ignațiu de Loyola sugera deseori următorul îndemn: „Acționează ca și cum totul ar depinde de tine; ai încredere ca și cum totul ar depinde de Dumnezeu”.

Preaiubiţilor, să trăim acest timp la lumina credinţei, să profităm de toate oportunităţile, chiar cele negative, ca ocazii pentru a trăi cu intensitate acest timp de pregătire la sărbătoarea Paştelui.

Fiţi siguri de afecţiunea, de consideraţia şi de recunoştinţa noastră pentru tot ceea ce faceţi. Chiar şi aceste situaţii negative se vor întoarce spre binele tuturor.

Să ne susţină mijlocirea maternă a Preacuratei Fecioare Maria, atât de mult iubită şi cinstită de poporul nostru şi de toţi creştinii.

Suntem aproape de fiecare dintre voi, dragi confraţi preoţi şi iubiţi credincioşi, cu afecţiunea şi asupra tuturor invoc binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

† Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti
Delegat pentru credincioşii romano-catolici
de limbă română din străinătate

ÎPS Aurel Percă în mijlocul comunității romano-catolice românești din Roma (Italia), 8 decembrie 2019. Fotografie de arhivă

 

Translate »