CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Satu Mare, nr. 89/12.05.2023

COMUNICAT DE PRESĂ
Episcopii catolici din România reafirmă importanța solidarității

Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România s-au reunit la Satu Mare în perioada 10‑12 mai 2023, la Centrul de Spiritualitate al Episcopiei Romano-Catolice din capitala județului cu același nume, gazdă fiind P.S. Eugen Schönberger. Sesiunea plenară de primăvară a Conferinței Episcopilor din România (CER) a fost condusă de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, Vicepreședintele CER.

La deschiderea lucrărilor a participat Mons. Germano Penemote, Însărcinat cu afaceri ad interim al Nunțiaturii Apostolice în România și Republica Moldova. De asemenea, a participat Pr. Thomas Schwartz, director al Renovabis – instituție de solidaritate din Germania cu multe acțiuni în România în cei 30 de ani de existență ai ei. Colaborarea cu această instituție a condus la înțelegerea solidarității nu ca un simplul „a da” cele necesare celui aflat în dificultate, dar ca împărtășire a greutăților și susținere a persoanelor spre împlinirea lor cu demnitate, în spiritul Evangheliei.

Pe ordinea de zi, temele de discuție au fost determinate de necesitățile Bisericilor locale și de evenimentele ce urmează să fie celebrate local sau la nivelul Bisericii Universale. Ca de obicei la astfel de întâlniri, au fost mai multe momente de rugăciune împreună cu diferitele comunități catolice din oraș: romano-catolică de limbă maghiară, romano-catolică de limbă română și greco-catolică. Vizitarea unor centre unde se desfășoară diferite opere sociale ale Diecezei a avut ca scop încurajarea celor care se dedică slujirii în Biserică.

În centrul discuțiilor CER s-a aflat Sinodul Episcopilor cu tema sinodalității, care a trecut de etapa continentală și se apropie de momentele culminante ale reuniunilor delegaților tuturor Bisericilor locale la Roma. În aceste zile, Episcopii au căutat modalități de sprijinire a tinerilor care vor să participe la ZMT – Zilele Mondiale ale Tineretului cu Papa Francisc – care se vor desfășura anul acesta la Lisabona (Portugalia). De asemenea, Episcopii au discutat despre diferite proiecte pentru anul 2025, Anul Marelui Jubileu de la Roma, cu puternice conotații ecumenice și de solidaritate.

Pe lângă informările din eparhii, dieceze, comisii și instituții legate de CER, discuțiile au atins chestiuni care privesc viața liturgică, educația, familia și persoanele consacrate. O atenție specială a fost dată Confederației Caritas din România, care are un rol important în manifestarea solidarității în situațiile de criză (războiul din Ucraina sau cutremurele recente din Siria și Turcia).

Următoarea sesiune a CER va avea loc la București în intervalul 25-27 septembrie 2023, fiind găzduită de Episcopia Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” de București.

Conferința Episcopilor din România se întrunește de două ori pe an în sesiune ordinară și îi reunește pe toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din România, fiind un for care exprimă unitatea Bisericii și comuniunea cu Urmașul lui Petru, Sfântul Părinte Papa.

Pr. Francisc Ungureanu
Secretar General

Szatmárnémeti, nr. 89/12.05.2023

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A romániai katolikus püspökök megerősítik a szolidaritás fontosságát

A romániai római katolikus és görögkatolikus püspökök 2023. május 10-12 között Szatmárnémetiben találkoztak a megyeszékhelyen található Római Katolikus Püspökség Megmaradás Házában. A találkozó házigazdája Nm. és Ft. Schönberger Jenő szatmári püspök volt. A Romániai Püspökök Konferencia (CER) tavaszi plenáris ülését Aurel Percă bukaresti metropolita-érsek, a CER alelnöke vezette.

A találkozó megnyitóján jelen volt Msgr. Germano Penemote, Románia és a Moldovai Köztársasági Apostoli Nunciatúrájának ideiglenes ügyvivője. A találkozó elején részt vett Thomas Schwartz atya, a németországi szolidaritási intézmény, a Renovabis igazgatója is. Az intézmény 30 éves fennállása alatt számos romániai kezdeményezést felkarolt. Az intézménnyel való együttműködés elvezetett annak megértésére, hogy a szolidaritást ne úgy értelmezzük, mint egyszerű „adományt” a nehéz helyzetben lévőnek, hanem mint a nehézségek egymás közti megosztását és az emberek oly módú támogatását, hogy méltóságuk az evangélium szellemében kiteljesedjen.

A napirenden a megbeszélések témáit a helyi egyházak igényei és a helyben, illetve az egyetemes egyház szintjén megünneplendő események határozták meg. Az ilyen összejöveteleken szokás szerint több közös imádságra is sor került a város különböző katolikus közösségeivel: magyar ajkú római katolikus, a román ajkú római katolikus és a görögkatolikus közösségekkel. Az egyházmegye különféle szociális munkáit végző központok látogatásának az volt célja, hogy bátorítsa azokat, akik önmagukat ilyen módon szentelik egyházi szolgálatra.

A CER megbeszéléseinek középpontjában a szinodalitás témájával foglalkozó Püspöki Szinódus állt, mely már túljutott a kontinentális szakaszon, és közeledik a találkozó csúcspontjához, mely Rómában lesz a helyi egyházak küldöttjeinek jelenlétével. Ezekben a napokban a püspökök keresték a lehetőségeket azoknak a fiataloknak a támogatására, akik szeretnének részt venni az Ifjúsági Világtalálkozón, mely idén Lisszabonban (Portugáliában) lesz, melyen Ferenc pápa is részt vesz. A püspökök megvitatták a 2025-ös római Nagy Jubileum Évének különböző témáit is. Ez a jubileum erős ökumenikus és szolidaritási vonatkozású.

A megbeszéléseken a CER-hez kapcsolódó egyházmegyék, bizottságok és intézmények tájékoztatása mellett szó esett a liturgikus életet, oktatást, családot és felszentelt személyeket érintő kérdésekről is. Különös figyelmet kapott a romániai Caritas Konföderáció, amelynek fontos szerepe van a válsághelyzetekben (az ukrajnai háború vagy a közelmúltbeli szíriai és törökországi földrengések) való szolidaritásban.

A CER következő ülésére 2023. szeptember 25-27 között Bukarestben kerül sor, melynek a Bukaresti „Nagy Szent Bazil” Görögkatolikus Egyházmegye ad otthont.

A Romániai Püspökök Konferenciája évente kétszer ülésezik rendes ülésszakon, és tagjai az összes romániai római katolikus és görögkatolikus püspökök. A CER egy olyan fórum, amely kifejezi az egyház egységét és a közösséget Péter utódjával, a Szentatyával.

Ft. Francisc Ungureanu
főtitkár

Translate »