CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, 60 / 13.04.2023

COMUNICAT DE PRESĂ
Mons. Miguel Maury Buendía și-a încheiat misiunea în România

 

Astăzi, 13 aprilie 2023, Biroul de Presă al Sfântului Scaun a anunțat faptul că Papa Francisc l-a numit pe Excelenţa Sa, Mons. Miguel Maury Buendía, Arhiepiscop titular de Italica, Nunțiu Apostolic în Marea Britanie.

Astfel se încheie misiunea diplomatică în România și Republica Moldova începută la 5 decembrie 2015, și respectiv în 25 ianuarie 2016. E.S. Mons. Miguel Maury Buendía a fost şi decanul corpului diplomatic acreditat la noi în ţară, după o veche tradiţie conform căreia această demnitate îi revine reprezentantului Sfântului Scaun în România.

În timpul misiunii sale diplomatice în România, E.S. Mons. Miguel Maury Buendía s-a îngrijit de numirea mai multor episcopi catolici și a coordonat realizarea Vizitei Apostolice a Sfântului Părinte Papa Francisc în țara noastră, desfășurată în perioada 31 mai – 2 iunie 2019.

Pe 22 decembrie 2020, E.S. Mons. Miguel Maury Buendía a fost decorat de Președintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de „Mare Cruce” în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită avută la dezvoltarea și aprofundarea relațiilor pe multiple planuri dintre România și Sfântul Scaun și pentru susținerea dialogului interconfesional.

În data de 23 aprilie 2023, la ora 10:30, E.S. Mons. Miguel Maury Buendía va celebra Sfânta Liturghie în Catedrala Sfântul Iosif, prin care își va lua rămas bun de la comunitatea catolică din București.

________________________

Mons. Miguel Maury Buendía s-a născut la Madrid, în Spania, la 19 noiembrie 1955. A fost hirotonit preot la 26 iunie 1980 şi încardinat în Arhidieceza de Madrid. A obţinut licenţa în Teologie Dogmatică la Universitatea din Salamanca (1985) şi doctoratul în Drept Canonic la Universitatea Pontificală San Tommaso, din Roma (1987).

A intrat în Serviciul diplomatic al Sfântului Scaun în iulie 1987, activând ulterior ca secretar la Nunţiaturile Apostolice din Ruanda, Uganda, Maroc şi Nicaragua (1987-1996), consilier la cele din Egipt, Slovenia, Macedonia şi Irlanda (1996-2004), iar din 2004 a lucrat în Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun, în Secțiunea pentru Relațiile cu statele. În 2008 a fost numit Arhiepiscop titular de Italica și Nunțiu apostolic în Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan, și consacrat episcop în iunie același an, în Bazilica Santa Maria Maggiore, din Roma.

La data de 5 decembrie 2015 a fost numit de către Sfântul Părinte Papa Francisc Nunțiu Apostolic în România, iar pe 25 ianuarie 2016 a primit numirea de Nunțiu Apostolic la Chișinău. Mons. Maury Buendía vorbeşte, în afară de spaniolă, limbile engleză, italiană, franceză, slovenă și română.

 ________________________

Nunţiatura Apostolică este reprezentanţa diplomatică a Sfântului Scaun pe lângă un stat. Din Nunţiatura Apostolică fac parte Nunţiul Apostolic, care conduce reprezentanţa diplomatică, şi colaboratorii săi, consilierii şi secretarii Nunţiaturii. Toţi aceştia fac parte din corpul diplomatic acreditat de Sfântul Scaun pe lângă un stat.

Primele documente istorice care atestă relaţii între România şi Sfântul Scaun datează din Evul Mediu, însă primul Concordat cu Vaticanul, care reglementează raporturile bilaterale, a fost semnat abia la 10 mai 1927, la Roma, şi ratificat de Parlamentul României la 29 mai 1929. În 1948, prin Decretul nr. 151 din 17 iulie, Concordatul a fost denunţat unilateral de către autorităţile de la Bucureşti, iar la 7 iulie 1950 relaţiile diplomatice cu Vaticanul au fost întrerupte. România şi Vaticanul au reluat relaţiile diplomatice în mai 1990, primul ambasador al României prezentându-şi scrisorile de acreditare la 8 iunie 1993, primul Nunţiu Apostolic în România fiind arhiepiscopul John Bukovsky.

___________________________

Pr. Francisc Ungureanu
Secretar General CER

__________________________________________________________________________

Msgr. Miguel Maury Buendía beendet seine Mission in Rumänien

Heute, am 13. April 2023, gab das Presseamt des Heiligen Stuhls bekannt, dass Papst Franziskus Seine Exzellenz Msgr. Miguel Maury Buendía, Titularerzbischof von Italica, zum Apostolischen Nuntius im Vereinigten Königreich ernannt hat.

Damit endet die diplomatische Mission in Rumänien und in der Republik Moldau, die am 5. Dezember 2015 bzw. am 25. Januar 2016 begann. S.E. Mgr. Miguel Maury Buendía war auch der Dekan des in unserem Land akkreditierten diplomatischen Korps, gemäß einer alten Tradition, nach der diese Würde dem Vertreter des Heiligen Stuhls in Rumänien zukommt.

Während seiner diplomatischen Mission in Rumänien war S.E. Msgr. Miguel Maury Buendía für die Ernennung mehrerer katholischer Bischöfe zuständig und koordinierte den Apostolischen Besuch des Heiligen Vaters Papst Franziskus in unserem Land, der vom 31. Mai bis 2. Juni 2019 stattfand.

Am 22. Dezember 2020 wurde S.E. Msgr. Miguel Maury Buendía vom rumänischen Staatspräsidenten Klaus Iohannis mit dem Nationalen Orden „Serviciul Credincios“ (Treuer Dienst) im Rang eines „Großkreuzes“ ausgezeichnet, als Ausdruck hoher Anerkennung für seinen herausragenden Beitrag zur Entwicklung und Vertiefung der Beziehungen zwischen Rumänien und dem Heiligen Stuhl auf verschiedenen Ebenen und für seine Unterstützung des interreligiösen Dialogs.

Am 23. April 2023, um 10:30 Uhr, wird S.E. Msgr. Miguel Maury Buendía die Heilige Messe in der Kathedrale St. Joseph feiern, um sich von der katholischen Gemeinde in Bukarest zu verabschieden.

________

Msgr. Miguel Maury Buendía wurde am 19. November 1955 in Madrid, Spanien, geboren. Er wurde am 26. Juni 1980 zum Priester geweiht und in der Erzdiözese Madrid inkardiniert. Er erwarb das Lizentiat in Dogmatischer Theologie an der Universität von Salamanca (1985) und promovierte in Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität San Tommaso in Rom (1987).

Im Juli 1987 trat er in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls ein und arbeitete anschließend als Sekretär an den Apostolischen Nuntiaturen in Ruanda, Uganda, Marokko und Nicaragua (1987-1996), als Berater an den Nuntiaturen in Ägypten, der Slowakei, Mazedonien und Irland (1996-2004) und seit 2004 im Staatssekretariat des Heiligen Stuhls in der Abteilung für die Beziehungen zu den Staaten. Im Jahr 2008 wurde er zum Titularerzbischof von Italica und zum Apostolischen Nuntius in Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan ernannt und im Juni 2008 in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom zum Bischof geweiht.

Am 5. Dezember 2015 wurde er vom Heiligen Vater Papst Franziskus zum Apostolischen Nuntius in Rumänien und am 25. Januar 2016 zum Apostolischen Nuntius in Chișinău ernannt. Msgr. Maury Buendía spricht neben Spanisch, Englisch, Italienisch, Französisch, Slowenisch und Rumänisch.

________

Die Apostolische Nuntiatur ist die diplomatische Vertretung des Heiligen Stuhls in einem Staat. Die Apostolische Nuntiatur besteht aus dem Apostolischen Nuntius, der die diplomatische Vertretung leitet, und seinen Mitarbeitern, Beratern und Sekretären der Nuntiatur. Sie alle sind Teil des diplomatischen Korps, das vom Heiligen Stuhl bei einem Staat akkreditiert ist.

Die ersten historischen Dokumente, die die Beziehungen zwischen Rumänien und dem Heiligen Stuhl bezeugen, stammen aus dem Mittelalter. Das erste Konkordat mit dem Vatikan zur Regelung der bilateralen Beziehungen wurde am 10. Mai 1927 in Rom unterzeichnet und am 29. Mai 1929 vom rumänischen Parlament ratifiziert. Im Jahr 1948 wurde das Konkordat durch das Dekret Nr. 151 vom 17. Juli einseitig von den Bukarester kommunistischen Behörden gekündigt, und die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan wurden am 7. Juli 1950 abgebrochen. Rumänien und der Vatikan nahmen im Mai 1990 die diplomatischen Beziehungen wieder auf. Der erste rumänische Botschafter überreichte am 8. Juni 1993 sein Akkreditierungsschreiben und der erste Apostolische Nuntius in Rumänien war Erzbischof John Bukovsky.

_________

Pfr. Francisc Ungureanu
Generalsekretär CER

Translate »