CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, 15 / 22.01.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Doi noi episcopi pentru Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică:
Pr. Călin Ioan Bot și Pr. Cristian Dumitru Crișan

Papa Francisc, în data de 22 ianuarie 2020, și-a dat acordul cu privire la alegerea canonică făcută de Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, prin care Părintele Călin Ioan Bot a fost ales Episcop Auxiliar al Eparhiei de Lugoj și Părintele Cristian Dumitru Crişan a fost ales Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș.

Sfântul Părinte a atribuit Părintelui Călin Ioan Bot Scaunul episcopal titular de Abritto și Părintelui Cristian Dumitru Crişan Scaunul episcopal titular de Abula.

Membrii Conferinței Episcopilor din România au primit cu bucurie vestea alegerii celor doi preoți greco-catolici la demnitatea episcopală. Colegiul Episcopilor catolici din România va ajunge astfel la numărul de 21, dintre care 9 greco-catolici și 12 romano-catolici.

Data și locul consacrării episcopale a Pr. Călin Ioan Bot și a Pr. Cristian Dumitru Crișan vor fi stabilite ulterior.*

Pr. Francisc Ungureanu
Secretar General al Conferinței Episcopilor din România

* Conform comunicatului Sinodului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, hirotonirea episcopală va avea loc la Blaj în data de 21 iunie 2020.

__________________

Urmează Biografiille Pr. Călin Ioan Bot și Pr. Cristian Dumitru Crișan.

Pentru mai multe informații:
Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș
Adresa: 515400 Blaj (AB), România, P. P. Aron 2
Telefon: 0040-258-712057
Fax: 0040-258-713602
Email: mitropolia@gmail.com
Website: bisericaromanaunita.ro
Persoană de contact: Pr. Cristian Barta: 0744228536

Eparhia de Lugoj
Adresa: 305500 Lugoj (TM), Ep. Dr. Ioan Bălan 6
Telefon: 0040-256-353597, 0040-256-336670
Fax: 0040-256-351457
Email: episcopialugoj@bru.ro
Website: episcopialugoj.ro
Persoană de contact: PS. Alexandru Mesian: 0744489479

__________________

Părintele Călin Ioan Bot

S-a născut pe data de 24 iulie 1970 în localitatea Surduc, județul Sălaj. Intre 1991-1995, a studiat Teologia la Cluj-Napoca.

Pe 10 septembrie 1995 a fost hirotonit preot, fiind încardinat în Eparhia de Cluj-Gherla.

Între 1995-2000 a fost numit director educativ în cadrul Institutului Teologic Greco-Catolic „Sf. Ioan Evanghelistul”, Cluj-Napoca, iar între 2000-2002 și 2005-2017 a fost numit Rector al aceluiași Institut.

Trimis la Roma, a urmat între 2002-2003 Cursul de Formarea Formatorilor din Seminarii organizat de Congregaţia pentru Educaţia Catolică în colaborare cu Institutele de Spiritualitate şi Psihologie
din cadrul Universităţii Pontificale Gregoriana din Roma.

Între 2003-2005 a urmat cursurile de Masterat în Spiritualitate în cadrul Institutului de Spiritualitate al Universităţii Pontificale Gregoriana, Roma, finalizat cu lucrarea: “Gratuitatea iubirii lui Dumnezeu pornind de la tratatul De Trinitate al Sf. Augustin”.

În anul 2017 a fost numit Protosincel (Vicar General) al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Pe lângă direcţiunea spirituală şi activităţile  didactice în cadrul Liceului Seminarial Inochentie Micu, Cluj-Napoca, a fost consilier eparhial pe probleme de învăţământ-formare în cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla.

__________________

Părintele Cristian Dumitru Crișan

S-a născut pe data de 11 octombrie 1981 în localitatea Sântu, județul Mureș. Intre 2000-2003 a studiat Teologia la Blaj.

Trimis la Roma, în anul 2007 a obținut Bacalaureatul în Teologie la Ateneul Pontifical „Sant’Anselmo”.

Pe 11 mai 2008 a fost hirotonit preot, fiind încardinat în Arhieparhia de Alba-Iulia și Făgăraș.

În anul 2010 a obținut Licența în Drept Canonic la Institutul „Utriusque Iuris” al Universității Pontificale a Lateranului, iar în 2012 a obținut Doctoratul în cadrul aceleiași Universități.

În anul 2012 a fost numit Paroh al Parohiei „Sfântul Gheorghe” din Paris, și Rector al Misiunii Greco-Catolice din Franța. În 2013 a fost numit Notar al Sinodului Episcopilor Bisericii Greco-Catolice din România. În 2014 a fost numit Apărător al legăturii  în Tribunalul Provincial de Primă instanță al Arhiepiscopiei de Paris, iar în anul 2016 a fost numit Judecător al aceluiași Tribunal.

Între 2016-2017 a urmat cursurile de Masterat la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Institutului Catolic din Paris, obținând Diploma de Master II în co-tutelă cu Universitatea „Paris IV Sorbona”.

În 2018 a obținut Certificatul „Emouna – l’amphi des religions” la Institutul de Științe Politice din Paris.

Pe data de 9 aprilie 2018, Sfântul Părinte Papa Francisc l-a numit în funcția de Vizitator Apostolic pentru credincioșii greco-catolici români din Europa occidentală, iar pe 11 octombrie 2018 a fost numit Coordonator național pentru pastorația greco-catolicilor români din Italia de către Consiliul Permanent al Conferinței Episcopale Italiene.

__________________

Translate »