CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Csíksomlyó, 177/18.09.2018 sz.

 A katolikus papságnak,a híveknek és Románia minden jóakaratú emberének címzett

BUZDÍTÁS
a 2018. október 6-7. között tartandó népszavazásra.

 

Mi, a romániai katolikus egyház mindkét rítusának főpásztorai, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Csíksomlyón megtartott őszi üléséről örömmel és reménnyel üdvözöljük a 2018. október 6-án és 7-én tartandó, Románia Alkotmányának módosítását célzó népszavazás meghirdetését.

A Koalíció a Családért ernyőszervezet, melynek többek között tagja a Vladimir Ghika Katolikus Családok Egyesülete és a Romániai Katolikus Akció is, már 2015-ben kezdeményezte Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítását. A jelenlegi bekezdést „A család két fél szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságra épül.” az alábbiak szerint kell módosítani:

A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását.”, hogy ezzel kizárjuk a „fél” kifejezést érintő félreértelmezéseket, meghatározva ezzel, hogy csakis egy férfi és egy nő szabad akarattal vállalt szövetségét nevezhetjük házasságnak. Ez a pontosítás teljes összhangban van a Szentírás tanításával, nemzeti örökségünk szellemével, és ezért a katolikus egyház mindvégig kiállt a keresztény hívek és országunk állampolgárai részéről érkező kezdeményezés mellett.

Az alkotmány feladata, hogy olyan törvények biztosítását tegye lehetővé, amelyek óvják a családtagok jogait és tiszteletben tartják keresztény hagyományainkat, hogy a „házasság” kifejezéssel egy olyan kapcsolatra utaljunk, amely egy életre szól, és amely egy férfi és egy nő között jön létre, és ezáltal nyitott az élet továbbadására. (Nyílt levél 2017. május 4.). Ezért szükségesnek tartjuk országunk alkotmányának a fentiek szerinti pontosítását a 48. pont 1. bekezdésének módosításával.

Napjaink családjainak címzett Amoris Laetitia kezdetű dokumentumában Ferenc pápa arra bátorít, hogy védjük meg a férfi és a nő közötti házasságot, mint a természetes család alapját, és merjünk kiállni mellette, még akkor is, ha ezzel mások érzékenységét érintjük és a divatos eszmei áramlatokkal szembemegyünk. ( AL nr. 35). Ennek értelmében mi, Románia minden római- és görögkatolikus püspöke arra bátorítunk mindenkit, hogy a népszavazáson támogassa az alkotmány 48. pontjának módosítását. Továbbá minden jóakaratú embert arra kérünk, hogy beszéljen erről az eseményről otthon, a munkahelyén, barátai és ismerősei körében, és keresztény küldetése tudatában buzdítson mindenkit a szavazásra.

Románia Katolikus Püspökei

Translate »