„A însoţi tinerii pentru a răspunde în mod liber la chemarea lui Cristos” a fost tema Simpozionului european organizat de Consiliul Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE), în colaborare cu Conferinţa Episcopilor din Spania şi Arhidieceza de Barcelona. Evenimentul a avut loc la Seminarul Conciliar din Barcelona, în perioada 28 – 31 martie 2017.

Simpozionul a avut menirea de a reuni episcopii din cadrul conferinţelor episcopale europene precum cum şi directorii naţionali responsabili pentru pastoraţia tineretului, pastoraţia vocaţională, pastoraţia universitară şi şcolară şi cateheză, pentru a reflecta împreună asupra temei însoţirii spirituale a tinerilor.

În sesiunea de deschidere a întâlnirii au salutat E.S. Mons. Juan José Omella Omella, Arhiepiscop Mitropolit de Barcelona, Em. Sa Card. Vincent Nicholas, Arhiepiscop Mitropolit de Westminster, vice-preşedinte CCEE, Em. Sa Card. Cañizares Llovera, Arhiepiscop Mitropolit de Valencia, vice-preşedinte al Conferinţei Episcopale din Spania.

E.S. Mons. Marek Jędraszewski, Arhiepiscop Mitropolit de Cracovia, preşedintele Comisiei CCEE pentru Cateheză, Şcoală şi Universitate a vorbit despre însoţirea spirituală în Europa de azi, pornind de la imaginea biblică a celor doi ucenici care se îndreptau spre Emaus. Pr. Michel Remery, vice-secretar general al CCEE, a prezentat tema şi programul simpozionului.

După Sfânta Liturghie, prima parte a celei de-a doua zi a lucrărilor a fost dedicată temei „tinerii şi însoţirea spirituală”. Jona (Albania), musulmană convertită la creştinism, Mate (Ungaria), seminarist greco-catolic, Carlota (Spania) şi Simon (Olanda), Comunitatea Emanuel au vorbit despre experienţele lor de a fi însoţiţi spiritual. Ulterior a avut loc o masă rotundă care a avut în centrul discuţiei tema însoţirii spirituale pentru toată viaţa.

A doua parte a zilei a avut-o ca protagonistă pe Sr. Lola Arrieta, carmelitană, care a vorbit despre ce înseamnă a face o bună însoţire spirituală respectând libertatea umană. La încheierea acestei sesiuni de lucru au fost proiectate trei video care au relatat experienţa unei familii din Anglia, mărturia unui antrenor de fotbal din Portugalia şi misiunea unui grup de cercetaşi din România. A urmat momentul de împărtăşire a experienţelor în grupuri mici.

Întreaga zi s-a încheiat cu un moment de adoraţie euharistică împreună cu un grup de tineri din Barcelona.

A treia zi s-a deschis cu rugăciunea Laudelor. Apoi, E.S. Mons. Rino Fisichella, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Noua Evanghelizare, a prezentat o reflecţie intitulată „Evanghelizarea şi exemplele bune de însoţire spirituală”. A urmat un moment de împărtăşire a diferitelor iniţiative în favoarea tinerilor ce se desfăşoară în Europa. A doua parte a zilei a avut loc la Bazilica Sagrada Familia, măreaţa operă a arhitectului Antonio Gaudí. În acest impresionant cadru au elogiat capodopera lui Gaudí pr. Michel Remery, în calitate de cercetător al departamentului de liturgie şi arhitectură a Şcolii de teologie din Tilburg, pr. Armand Puig i Tàrrech, Rector al Ateneului Universitar Sant Pacià din Barcellona şi Etsuro Sotoo, sculptor al operei lui Gaudí. A u
rmat vizita ghidată a bazilicii şi celebrarea Sfintei Liturghii de către Em. Sa. Card. Angelo Bagnasco, arhiepiscop de Genova şi preşedinte al CCEE.

După Sfânta Liturghie, ultima zi a întâlnirii de la Barcelona a fost deschisă de Em. Sa Card. Lorenzo Baldisseri, secretarul general al Sinodului Episcopilor, care a prezentat munca de pregătirea a Sinodului pentru tineri ce va avea loc în luna octombrie a anului 2018. După ce unii participanţi au vorbit despre ceea ce au trăit pe parcursul simpozionului, Em. Sa. Card. Angelo Bagnasco a prezentat concluziile întâlnirii şi a lansat un apel către generaţiile tinere ale Europei: „Privim cu mare simpatie şi încredere către noile generaţii. Vor avea misiunea
de a fi noi evanghelizatori, convinşi că a evangheliza înseamnă a învăţa pe oamenii de azi arta de a trăi!”.
La acest simpozio
n Conferinţa Episcopală din România a fost reprezentată de PS Aurel Percă, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ, pr. Mihăiţă Roca, pr. Fabian Doboş şi pr. Felix Roca, ce au reprezentat domeniile catehezei, a pastoraţiei universitare şi a pastoraţiei tineretului.

 Pr. Felix Roca

Translate »