CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, 40 / 27.02.2020

A Romániai Püspöki Konferencia közleménye
a
koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzését célzó intézkedésekről

Főtisztelendő Paptestvérek, Tisztelendő szerzetesek,
Kedves hívek!

Mivel hazánkban is megjelent az új típusú koronavírus (Covid-19), fertőzött, vagy fertőzésgyanús személyek vannak karanténban, az orvosi szakértők tanácsait is meghallgatva, javasoljuk a vírus terjedését megelőző intézkedések betartását és alkalmazását. A javasolt intézkedések érintik az egyéneket, az egyházi közösségeket, ahol az egyének közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással, illetve azokat a szervezeteket, intézményeket, amelyek egyházi irányítás alá tartoznak: iskolák, gyermekotthonok, idősotthonok, napközi otthonok, pasztorális- és kulturális központok stb.

A fentiek értelmében:

* az istentiszteleti helyeken kerüljük a szenteltvíztartó érintését, ezért javasoljuk híveinknek, hogy érkezéskor, illetve távozáskor szenteltvíz nélkül vessenek keresztet;

* javasoljuk, hogy a szentmisében mellőzzük a békecsók mozzanatát, ezért hagyjuk is el az arra való felszólítást (Köszöntsétek egymást a béke jelével!);

* a különböző ájtatosságok alkalmával, a szentek iránti tisztelet kinyilvánításakor (pl. nagyböjtben a Szent Kereszt-ereklye előtti hódolat) nem javasoljuk, hogy a hívek közvetlen kapcsolatba kerüljenek az ereklyetartóval, hanem ehelyett a papok/diakónusok áldják meg a híveket az ereklyével;

* minden istentiszteleti alkalom előtt a papokkal együtt minden szolgálattevő alaposan mosson kezet;

* javasoljuk, hogy az idősek és az egészségileg különösen veszélyeztetett személyek (cukorbetegek, szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi megbetegedésben szenvedő személyek stb), de azok is akik a megfázás tüneteit mutatják, kerüljék az istentiszteleti helyeken tartott közösségi alkalmakat. A fent jelzett személyek különösen is kiszolgáltatottak a fertőzésekkel szemben, ezért azt javasoljuk, hogy a lehetőségeknek megfelelően próbáljanak bekapcsolódni a médiafelületeken biztosított közvetítésekbe (pl. Mária Rádió);

* a betegeket látogató papok tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy ne váljanak a fertőzés terjedésének eszközeivé;

* a nagyszámú résztvevővel tartandó, különösen a gyermekeket, fiatalokat, időseket, egészségileg veszélyeztetett személyeket célzó programok szervezésénél, legyünk elővigyázatosak, hogy elkerüljük fertőzés terjedését.

Mindezen javaslatok összhangban állnak a hatóságok által már korábban elrendelt óvintézkedésekkel: gyakori kézmosás, kézfertőtlenítő használata, karantén, illetve a hatóságok értesítése a fertőzés jeleinek tapasztalásakor, illetve fertőzött személlyel történt közvetlen kapcsolat esetén.

A Covid-19 nevű fertőzésre vonatkozó hatósági óvintézkedések betartása nem csak állampolgári, hanem morális és keresztény kötelesség, hiszen a közösség javát, a felebrát megóvását és az élet védelmét szolgálja.

Ebben az időszakban, amely egyben a nagyböjt kezdete is, imádkozzunk a betegekért, az ő családjaikért, az érintett egészségügyi dolgozókért, és mindazokért, akik a fertőzés terjedésének megelőzésén fáradoznak.

A Boldogságos Szűz Máriának, a Betegek Gyógyítójának és az Irgalmasság Anyjának oltalmában bízva Isten áldását kérjük mindnyájatokra.

 

+Aurel Percă
bukaresti érsek,

Translate »