CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenței nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti Tel. / Fax +40 31 4361250
e-mail: secretariat@episcopat.ro

 Bucureşti, nr. 95/31.12.2012

 

COMUNICAT DE PRESĂ
“Fericiţi făcătorii de pace” – Mesajul Papei Benedict al XVI-lea
pentru cea de a 46-a Zi Mondială a Păcii, de la 1 ianuarie 2013

Pentru celebrarea celei de a 46-a Zi Mondială a Păcii, de la 1 ianuarie 2013, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI -lea a ales tema: “Fericiţi făcătorii de pace”. În actualul context mondial, mesajul Papei îi încurajează pe toţi să se simtă responsabili de făurirea păcii.

În text, Suveranul Pontif face referire la conceptul de pace, înţeles în plinătatea şi complexitatea lui, pornind de la fiinţa umană – pace interioară şi pace exterioară -, punând apoi în evidenţă urgenţa antropologică, natura şi incidenţa nihilismului şi, totodată, drepturile fundamentale: în primul rând libertatea de conştiinţă, libertatea de expresie, libertatea religioasă. Mesajul oferă, de asemenea, o reflecţie etică asupra unor măsuri adoptate, în lume, pentru a soluţiona criza economică şi financiară, urgenţa educativă, criza instituţiilor şi a politicii care, în multe cazuri, este şi o îngrijorătoare criză a democraţiei.

Sfântul Părinte face referire şi la aniversarea a 50 de ani de la Conciliul Vatican II şi a scrisorii enciclice Pacem in terris (Pace pe pământ) a Papei Ioan al XXIII-lea, conform căreia pe primul loc trebuie să se afle întotdeauna demnitatea umană şi libertatea omului, pentru a făuri o societate care să fie în slujba omului, fără discriminare, şi îndreptată spre binele comun, pe care se întemeiază dreptatea şi pacea adevarată.

“Fericiţi făcătorii de pace” este cel de-al optulea mesaj al Papei Benedict dedicat Zilei Mondiale a Păcii. Ajunsă la cea de a 46-a celebrare, Ziua Mondială a Păcii a fost instituită de către Papa Paul al VI-lea printr-un mesaj publicat la 8 decembrie 1967, iar prima Zi Mondială a Păcii a fost celebrată la 1 ianuarie 1968. Papa Paul al VI-lea îşi manifesta atunci convingerea că această propunere a Bisericii Catolice exprimă aspiraţiile popoarelor, guvernelor şi instituţiilor internaţionale care slujesc menţinerea păcii în lume, ale instituţiilor religioase şi mişcărilor culturale, politice şi sociale care au ales să facă din menţinerea păcii un ideal al lor, al tinerilor, al oamenilor care văd cât de necesară dar şi cât de ameninţată este astăzi pacea în lume. Propunerea de a dedica păcii prima zi a anului calendaristic nu este, în mod exclusiv, religioasă sau catolică. Biserica Catolică a dorit să lanseze această iniţiativă în speranţa că ea va afla ecou la toţi cei care pot să promoveze și să făurească pacea.

 

Mesajul Papei Benedict al XVI-lea pentru cea de a 46-a Zi Mondială a Păcii este disponibil în limba română pe site-ul www.magisteriu.ro: http://www.magisteriu.ro/mesaj-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-pacii-2013 .

 

Pr. Eduard Mihai Coşa
secretar general

Translate »