CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenței nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro
IBAN: RO21ROIN1000220820039069 – RIB, Sucursala Bucureşti Cod fiscal: 11123017

București, Nr. 59/31.05.2012

COMUNICAT DE PRESĂ
Declarația episcopilor catolici din România cu privire la alegerile locale

Biserica Catolică, în învățătura sa, a transmis mereu datoria de a acționa pentru binele comun, al cărui factor fundamental este binele omului (cf. Ioan Paul al II-lea, enciclica Redemptor hominis, nr. 17). În acest spirit, întrucât în momentul alegerilor acțiunea cetățeanului nu se reflectă doar asupra binelui propriu, dar al binelui comun al tuturor, episcopii romano-catolici și greco-catolici din România au dat o declarație comună cu privire la alegerile locale din 10 iunie.

„Îndemnăm cu insistență pe toți creștinii să își exercite dreptul de a vota și să voteze pe aceia care promovează valorile demnității umane, sprijină familia și respectă viața încă din momentul conceperii ei și până la sfârșitul ei natural, care promovează pacea, valorile eticii creştine şi creaţia lui Dumnezeu”, afirmă episcopii catolici.

De asemenea, episcopii amintesc dreptul și responsabilitatea fiecăruia de a participa la vot, precum și datoria fiecărui creștin de a avea „un rol activ şi esenţial în păstrarea și promovarea valorilor creștine proprii poporului nostru, și conforme cu învățătura Sfintei Scripturi și a Bisericii”. Totodată, episcopii îndeamnă ca, în exercitarea dreptului de vot, nimeni „să nu se lase influențat de promisiuni, bani sau alte avantaje materiale”.

Declarația, adresată credincioșilor catolici și tuturor oamenilor de bunăvoință, a fost adoptată de episcopatul catolic din România la 10 mai 2012, în cadrul sesiunii de primăvară a Conferinței Episcopilor din România, desfășurată la Blaj între 8 și 10 mai a.c. Conferința Episcopilor din România îi reunește pe toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din România și exprimă unitatea Bisericii locale și uniunea intimă cu Urmașul lui Petru, Sfântul Părinte.

În anexă la comunicat: Declarația Conferinței Episcopilor din România referitoare la alegerile locale din 2012, nr. 51/10.05.2012

Pr. Eduard Mihai Coșa
Secretar general

Translate »