CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Popa Tatu nr. 68, Sector 1, 010804 Bucureşti
Tel. ++40-21-311.12.89; Fax: ++40-21-311.15.91; e-mail: secretariat@episcopar.ro

Nr. 81/30. 09. 2010

Comunicat de presă

În zilele de 28-30 septembrie 2010, la Sediul Episcopiei Române Unită cu Roma (Greco-catolică) din Lugoj s-a desfăşurat sesiunea de toamnă a Conferinţei Episcopale Române, cu participarea episcopilor Greco-catolici şi Romano-catolici.

La Sfânta Liturghie de deschidere a sesiunii, concelebrată de către toţi episcopii prezenţi, în Catedrala Greco-catolică au fost de faţă reprezentanţii tuturor cultelor prezente în oraşul Lugoj şi autorităţile locale.

Ordinea de zi a cuprins puncte referitoare la:
– situaţia actuala a Casei de Pensii, bugetul, modificări cerute pentru Statutele sale;
– oportunitatea iniţierii procedurilor de invitare a Sfântului Părinte în România;
– precizări cu privire la pelerinajele oficiale la Medjugorje;
– pelerinajul Icoanei Maicii Domnului de la Cacica prin parohiile Diecezei de Iaşi, începând cu noul An Liturgic – Advent 2010;
– precizări cu privire la Întâlnirea Naţională a Familiilor;
– salarizarea în cadrul Ordinariatelor;
– redactarea unei scrisori adresată tuturor credincioşilor catolici de ambele rituri din România, în care episcopii recomandă ca, în aceste vremuri atât de dificile pentru întregul popor, marcate nu numai de criza economico-financiară, ci şi de cea politică şi morală, să nu fie uitate valorile evanghelice, în special caritatea faţă de persoanele cele mai afectate;
– raport cu privire la recenta sesiune plenară de la Viena a Comisiei mixte de dialog interconfesional, între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă, din septembrie 2010;
– stadiul pregătirilor beatificării episcopului martir Bogdánffy Szilard, care va avea loc la 30 octombrie 2010 în Catedrala Romano-catolică Oradea, respectiv a episcopului martir Scheffler János, prevăzută pentru 3 iulie 2011 la Satu Mare;
– alte subiecte de ordin intern.

S-a stabilit ca următoarea sesiune a Conferinţei Episcopale să aibă loc la Bucureşti, în perioada 24-26 mai 2011.

Pr. Eduard-Mihai Coşa
Secretar general

Translate »