Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla
Departamentul pentru imagine şi relaţii cu mass-media
400001 Cluj-Napoca (CJ), Moţilor 26, tel: 0040-264-439018 int. 21;
mobil: 0729-884889; E-mail: media.cluj@bru.ro; daniavram78@gmail.com;
www.eparhiadeclujgherla.ro; www.bru.ro; www.catholica.ro
____________________________________

 

Cluj-Napoca, 28.04.2017

 COMUNICAT DE PRESĂ

 „Iată acum cât este de bine şi de frumos, când fraţii sunt împreună în acelaşi loc!” (Ps. 132,1).

Cu bucurie, Eparhia de Cluj-Gherla primeşte vizita confraţilor episcopi catolici din eparhiile şi diecezele din România, cu ocazia Sesiunii de primăvară a Conferinţei Episcopilor din România (C.E.R.), ce se va desfăşura în perioada 3 – 5 mai 2017, la Cluj-Napoca. Această sesiune va fi onorată de prezenţa Ambasadorului Vaticanului la Bucureşti, Arhiepiscopul Miguel Maury Buendía, Nunţiul Apostolic în România şi Republica Moldova. De asemenea, la acest eveniment va participa şi Episcopul romano-catolic de Chişinău, Excelenţa Sa Anton Coşa.

Întâlnirea arhipăstorilor catolici este, de fiecare dată, o frumoasă ocazie de comunicare, dezbatere şi colaborare pentru abordarea unor teme sau soluţionarea unor probleme de actualitate aflate pe agenda discuţiilor în plen şi pe secţiuni.

Aşa cum se obişnuieşte, la fiecare sesiune a Conferinţei Episcopilor Catolici, munca de reflecţie se va împleti cu rugăciunea. Vor avea loc două celebrări liturgice publice, în ziua de joi, 4 mai, la ora 17.00, la Catedrala greco-catolică „Schimbarea la Faţă”, în rit bizantin, iar a doua zi, vineri 5 mai, de la ora 7.30, la Biserica romano-catolică „Sf. Mihail”, în rit latin.

Episcopatul Catolic va avea şi alte puncte culturale în program, între care, participarea la spectacolul de operă „Don Carlo”, la Opera Naţională Română din Cluj-Napoca.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu, ca această sesiune de primăvară a C.E.R., să constituie un moment de întărire a comuniunii, colaborării şi împreună-lucrării Episcopatului Catolic, spre preamărirea lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor.

„Unde este unire acolo a poruncit Domnul binecuvântarea şi viaţa până în veac!” (Ps. 132,3).

Hristos a Înviat!

 

Biroul de presă al Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla

Pr. Daniel AVRAM, consilier eparhial
cu probleme de mass-media şi ecumenism
Tel. 0729884889

_______________

În forma ei actuală, Conferinţa Episcopilor din România (C.E.R.) datează din 16 martie 1991, având la bază Protocolul nr. 855/1990 al Congregaţiei pentru Episcopi şi al Congregaţiei pentru Bisericile Orientale. Primul Preşedinte al C.E.R. a fost Eminenţa Sa Cardinalul Alexandru Todea, ales la Roma, pe data de 20 martie 1991, cu ocazia primei vizite ad limina a întregului episcopat catolic din România.

Conferinţa este alcătuită din toţi episcopii diecezani şi eparhiali, precum şi episcopii coadiutori, respectiv toţi episcopii auxiliari din România. La întrunirile plenare pot asista arhiepiscopii şi episcopii emeriţi sau alţi invitaţi.

Reuniunea C.E.R. are loc de două ori pe an (mai, septembrie) existând sesiuni plenare, pe secţiuni şi extraordinare.C.E.R. are două secţiuni: secţiunea latină şi secţiunea bizantină. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi,prin alternanţă, unul de rit latin iar celălalt de rit bizantin.

În România sunt 13 circumscripţii ecleziastice cu 16 episcopi:

Arhiepiscopia Majoră greco-catolică de Alba Iulia şi Făgăraş (cu sediul la Blaj), cu cinciepiscopii sufragane: Oradea Mare, Lugoj, Cluj-Gherla,Maramureş (cu sediul la Baia Mare) şi „Sf. Vasile” – Bucureşti.

Mitropolia romano-catolică de Bucureşti, cu patru episcopii sufragane: Iaşi, Oradea, Satu-Mare şi Timişoara.

Arhiepiscopia romano-catolică de Alba-Iulia, sub jurisdicţia directă a Sfântului Scaun al Romei.

Ordinariatul Armenilor Catolici rezidenţi în România (cu sediul la Gherla) cu Administrator Apostolic.

Translate »