CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Popa Tatu nr. 68, Sector 1, 010804 Bucureşti
Tel. ++40-21-311.12.89; Fax: ++40-21-311.15.91; e-mail: budau@b.astral.ro

Oradea, nr. 41 /27.05.2010

COMUNICAT DE PRESĂ
Sesiunea de primăvară a Conferinţei Episcopilor din România

În zilele de 25-27 mai 2010, la sediul Episcopiei Romano-catolice din Oradea s-a desfăşurat sesiunea de primăvară a Conferinţei Episcopilor din România, cu participarea episcopilor greco-catolici şi romano-catolici. Au luat parte, ca invitaţi, Excelenţa sa Francisco-Javier Lozano, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova, şi PS Anton Coşa, Episcop de Chişinău.

După ce marţi seara episcopii au concelebrat Sfânta Liturghie în catedrala romano-catolică, miercuri seara Sfânta Liturghie au celebrat-o în biserica parohială din localitatea Sâniob, loc de pelerinaj cu vechi semnificaţii istorice pentru Dieceza de Oradea.

În cadrul lucrărilor conferinţei, s-a discutat despre:
– întâlnirea directorilor naţionali pentru pastoraţia rromilor – Roma, martie 2010;
– preoţii care îi îngrijesc pe cei aflaţi în emigraţie şi preoţii fidei donum şi activitatea misionară a Bisericii;
– statutul conferinţei, aflat în studiu la Consiliul Pontifical pentru Texte Legislative;
– aprobarea statutului şi structurii acţiunii catolice din România;
– discutarea şi adoptarea unui Ratio studiorum pentru învăţământul teologic catolic în România;
– necesitatea unui congres naţional al familiilor;
– ecouri la Întâlnirile Naţionale ale Preoţilor şi iniţiative cu ocazia încheierii Anului Sfintei Preoţii;
– preocuparea CER faţă de proliferarea pericolelor morale actuale (aşa-numitele plante etnobotanice, magazine şi emisiuni TV cu caracter profund imoral), care pun în dificultate pe mulţi tineri din zilele noastre, pe fondul unui învăţământ care nu asigură o solidă formare morală;
– necesitatea afirmării clare a poziţiei Bisericii cu privire la flagelul avortului;
– alte probleme de ordin intern.

Conferinţa a abordat problematica relaţiilor cu Biserica Ortodoxă Română, respectiv refuzul retrocedării şi al celebrării alternative – soluţie propusă deja de mai multe ori – cu atât mai mult cu cât, în străinătate, Biserica Catolică oferă lăcaşuri de cult pentru comunităţile ortodoxe. În acelaşi timp, episcopatul catolic din România regretă faptul că Biserica Ortodoxă refuză, în ţară, orice formă de rugăciune sau celebrare împreună, deşi în comunităţile ortodoxe din diaspora acest lucru se întâmplă.

Conform statutului, mandatul de preşedinte a fost preluat, pentru o perioadă de trei ani, de Preafericirea sa Lucian Mureşan, arhiepiscop major al Biserici Române Unită cu Roma. În funcţia de vicepreşedinte a fost ales ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti. Ca membri ai Consiliului Permanent au fost aleşi Excelenţele lor Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea.

A fost eliberat din funcţie, la cerere, pr. Cazimir Budău, secretarul general al conferinţei, în locul său fiind numit pr. Eduard-Mihai Coşa, din Dieceza de Iaşi, în prezent formator spiritual la Seminarul mic din Bacău.

S-a stabilit ca următoarea sesiune a Conferinţei Episcopilor să se desfăşoare la Lugoj, în zilele de 28-30 septembrie 2010.

Pr. Cazimir Budău,
secretar general

Translate »