CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Lugoj, nr. 73/23.09.2015

 

COMUNICAT DE PRESĂ
Anul Sfânt al Milostivirii și Sinodul despre Familie în dezbaterile de la Sesiunea Plenară a Conferinței Episcopilor catolici din România

episcopi catolici_CERPregătirea, inaugurarea și organizarea Anului Sfânt al Milostivirii, participarea și mesajul pentru Sinodul Episcopilor despre Familie, ca și situații concrete legate de Olimpiada de Religie, organizarea națională a Pastorației Tineretului, activitatea de caritate a Bisericii – inclusiv în contextul urgenței create de refugiații veniți în Europa – au fost teme discutate de episcopii romano-catolici și greco-catolici reuniți la sediul Eparhiei Greco-Catolice Lugoj, în perioada 21-23 septembrie a.c., în Sesiunea Plenară de toamnă a Conferinței Episcopilor catolici din România (CER).

Viața Bisericii Catolice va fi marcată începând cu data de 8 decembrie de Anul Sfânt al Milostivirii, convocat de Papa Francisc. Dorința de a facilita accesul tuturor credincioșilor la darurile acestui Timp Sfânt, ca și aceea de unitate și uniformitate, au motivat discuțiile episcopilor, care au decis și organizarea unui pelerinaj național la Roma în acest An Sfânt.

În același spirit a fost abordată tematica Sinodului Episcopilor despre Familie, din luna octombrie, de la Roma, unde Conferința Episcopilor va fi reprezentată de PS Petru Gherghel, iar Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de PS Mihai Frățilă.

Pentru o mai bună organizare a Pastorației Tineretului, în cadrul Comisiei pentru Laici a CER, s-a decis constituirea unui Oficiu de Coordonare Națională a Pastorației Tineretului în România. Acest Oficiu, aflat sub președinția PS Virgil Bercea, va fi condus de Pr. Felix Roca, din Dieceza de Iași, și va avea în componență alte două persoane.

Biserica Catolică din România ia act de complexitatea fenomenului migrator din ultima perioadă, care a ridicat multe probleme în țările din jurul nostru. Acest exod, cu diferențierile sale inevitabile, fie că este vorba de fugari, refugiați sau imigranți, cere și din partea comunității catolice din România multă atenție. În spiritul propus și de Sfântul Părinte Papa Francisc, credincioșii catolici sunt sensibili față de suferințele acestor oameni, pentru care se roagă, și se pregătesc să răspundă cu promptitudine, în cazul în care va fi nevoie, să acorde ajutor imediat. Biserica Catolică are deja tradiție în ajutorarea refugiaților și la nivel local prin organismele sale de caritate sau dedicate în mod specific refugiaților și migranților, cum sunt Organizația Caritas, Serviciul Iezuiților pentru Refugiați (JRS) sau diferite comunităţi călugărești.

În ședințele de lucru, episcopii au abordat și alte teme din viaţa Bisericii, cum ar fi pastorația în spitale, apărarea Catedralei Sfântul Iosif din București, învățământul catolic, ora de religia în școală și Olimpiada de Religie – pentru aceasta din urmă sperându-se în organizarea unui eveniment comun pentru elevii catolici de limbă română, maghiară și germană –, încheierea anului dedicat Vieții Consacrate și altele.

În fiecare zi episcopii au împărtășit momente de rugăciune comună și au avut ocazia să se întâlnească cu credincioșii și autoritățile locale la celebrările liturgice de la Catedrala Greco-Catolică din Lugoj, Sanctuarul Marian de la Scăiuș și biserica parohială romano-catolică din Lugoj. Următoarea sesiune plenară a CER va avea loc în perioada 9-11 mai 2016, la București.

Conferinţa Episcopilor din România îi reuneşte pe toţi episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România şi exprimă unitatea Bisericii locale şi uniunea intimă cu urmaşul lui Petru, Sfântul Părinte. Episcopii catolici din România se întrunesc de două ori pe an în sesiune ordinară, primăvara şi toamna.

 Pr. Francisc Ungureanu
Secretar general

Translate »