CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Blaj, 22.02.2020

Eminențele Voastre,
Excelența Voastră Nunțiu Apostolic,
Înalt Preasfințiile și Preasfințiile Voastre,
Stimați invitați,
Iubiți credincioși,

Numirea unui nou Păstor este prilej de bucurie mare pentru întreaga Biserică. În numele tuturor ierarhilor catolici din România, salut cu bucurie și gratitudine numirea Mons. Gergely KOVÁCS pe scaunul Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba-Iulia, și îl asigur de rugăciunea și de colaborarea întregii noastre Conferințe Episcopale.

Trăim plini de recunoștință îndemnurile pe care ni le-a împărtășit anul trecut Sfântul Părinte Papa Francisc în cursul vizitei apostolice în țara noastră: „Am venit în această țară frumoasă și primitoare ca pelerin și frate (…). V-am întâlnit pe voi, am întâlnit atâția oameni, pentru a face o punte între inima mea și inima voastră”. Impreună cu Sfântul Părinte suntem și noi convinși că rolul Păstorilor este acela de a fi punți între Dumnezeu si oameni, si astfel focare de comuniune si de lumina, pe urmele vrednicilor noștri înaintași.

Celebrarea de astăzi este un prilej fericit pentru a exprima cele mai sincere felicitări și urări Înalt Preasfinției Sale György JAKUBINYI, Arhiepiscop emerit de Alba Iulia, și Excelenței Sale József TAMÁS, Episcop auxiliar emerit. Excelențele Voastre, Vă exprim cu bucurie admirația întregii noastre Conferințe Episcopale, și a mea personală în mod cu totul deosebit, pentru dăruirea cu care ați slujit Poporul lui Dumnezeu ce V-a fost încredințat spre păstorire.

„Sfințește-i pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale”: cu aceste cuvinte încheiem rugăciunea Amvonului la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în ritul bizantin. Este o invocație cu atât mai potrivită pentru a descrie rodnica păstorie a celor doi ierarhi emeriți, împreună cu invocarea de haruri bogate pentru misiunea noului Arhiepiscop, întăriți și însuflețiți fiind de Cuvântul Celui Ce ne-a spus: “Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor”.

Întru mulți și fericiți ani!

+ Lucian Cardinal Mureşan
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Vicepreședinte al Conferinței Episcopilor Catolici din România

Translate »