CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Jászvásár, nr. 163/20.09.2017

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A fiatalok, a családok és a társadalmi kommunikáció
a katolikus püspökök figyelmének középpontjában

A családok, az ifjúság és a katolikus oktatás, az egyházi kommunikáció eszközei és útjai, illetve az egyház missziós tevékenysége is szerepelt a Romániai Püspöki Konferencia őszi ülésén részt vett római- és görögkatolikus püspökök által feldolgozott témák között. Az ülés munkálatai 2017. szeptember 18-20. között zajlottak Jászvásáron (Iași), a Jászvásári Római Katolikus Püspökség szervezésében, melyen részt vett Miguel Maury Buendía, Románia apostoli nunciusa is.

Az ülés meghívott előadója volt Dario Viganò, a vatikáni Kommunikációs Titkárság prefektusa, aki vázolta a jelenlévőknek, hogy milyen reformokat léptetnek érvénybe a vatikáni kommunikáció terén és ezeknek milyen következményei vannak az egyes részegyházakra nézve.

A jászvásári Papnevelő Intézet munkatársainak bevonásával különböző egyházjogi témákkal is foglalkoztak a püspökök: Ferenc pápa „Amoris laetitia” kezdetű apostoli buzdításának, illetve az egyházi bíróságok tevékenységét és az egyházi javak kezelését szabályozó dokumentumoknak a gyakorlati alkalmazása, továbbá a papképzés jelenlegi helyzete és lehetséges útjai.

A katolikus püspökök támogatják az alkotmány 48. pontja 1. bekezdésének módosítását célzó népszavazás megszrevezését, mellyel kapcsolatosan egy pasztorális levelet is megfogalmaztak.

A főpapok vizsgálat tárgyává tették a külföldön szolgálatot teljesítő papok helyzetét, illetve a Romániai Püspöki Konferenciának a katolikus oktatás terén indított kezdeményezésének eredményeit.

A konferencia tagjai ellátogattak Cotnari-ba, a legősibb moldvai katolikus központok egyikébe, ahol korábban több templom, latin nyelvű iskola, könyvtár és kutatóközpont is működött. Elhangzott, hogy az Európai Unió 2018-at a kulturális örökség éveként hirdeti meg, ami a katolikus egyházat saját örökségének jobb megbecsülésére kell ösztönözze.

A püspökök üdvözölték a romániai ferencesek azon kezdeményezését, hogy 2018. május 7 – június 15. között Romániába hozzák Páduai Szent Antalnak, a keresztény családok oltalmazójának és közbenárójának az ereklyéit, illetve megerősítették a Romániai Katolikus Akció megválasztott vezetőségét.

Megállapították, hogy a következő időszak eseménydúsnak ígérkezik, különös tekintettel a romániai püspökök 2018-as ad limina látogatására, melyre a Romániai Püspöki Konferencia tagjai már odaadóan készülnek.

A püspökök megegyeztek abban, hogy a Romániai Püspöki Konferencia következő ülése Balázsfalván kerül megszervezésre 2018. április 30 – május 2. között.

A Romániai Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

Francisc Ungureanu
titkár

 

fordította a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség sajtóirodája

Translate »