CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenței nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București,18.04.2012

COMUNICAT DE PRESĂ
Restituirea bunurilor confiscate în mod abuziv de regimul comunist este un act de dreptate
Episcopii romano-catolici din România dezaprobă măsurile anunțate de ministrul Bogdan Drăgoi

 

Episcopii romano-catolici din România au luat act de intenția Guvernului României de a modifica, din nou, legislaţia care reglementează restituirea bunurilor confiscate în mod abuziv de către regimul comunist, şi îşi exprimă dezacordul faţă de măsurile legislative anunţate public de domnul Bogdan Drăgoi, ministrul Finanţelor Publice.

„Restituirea bunurilor confiscate în mod abuziv de regimul comunist este un act de dreptate și nu un privilegiu ori o concesie a Statului Român. Prin măsurile anunțate de Guvern se dovedește încă o dată că actuala conducere a Statului Român nu dorește soluționarea corectă şi dreaptă a problemei naţionalizărilor abuzive din timpul regimului comunist, problemă tergiversată de mai bine de două decenii. Anularea, prin lege, a restituirii în natură a bunurilor naţionalizate este de fapt o altă naționalizare și o continuare a practicii regimului comunist, încălcându-se din nou dreptul de proprietate. Şi când spun aceasta, mă gândesc nu numai la Biserica Catolică, ci şi la atâția români care de mai bine de 20 de ani așteaptă cu speranță să reintre în posesia bunurilor confiscate de comuniști, iar acum se trezesc în fața unui nou jaf”, a declarat Înaltpreasfințitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București și președintele Secției Latine a Conferinței Episcopilor din România.

Biserica Catolică a fost o victimă a regimului comunist, care i-a preluat abuziv atât locașurile de cult cât și imobilele în care-și desfășura misiunea socială: spitale, cămine, centre de învățământ și educație și altele asemenea, astfel fiindu-i împiedicată exercitarea liberă a cultului cât și manifestarea sa socială și educativă. La o astfel de împiedicare se tinde și în prezent prin noua lege. Noua reglementare tinde să genereze discriminări între persoanele cărora li s-au restituit deja în natură bunurile și persoanele îndreptățite la restituirea în natură a imobilelor dar cărora nu le-au fost soluționate încă cererile. Simpla împrejurare de fapt a soluționării cu întârziere a cererilor nu justifică pe plan legislativ tratamentul discriminatoriu aplicabil persoanelor îndreptățite la restituirea în natură a imobilelor, astfel cum a statuat și Curtea Constituțională prin Decizia nr. 830/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 559/24.07.2008.

Încălcarea principiului nediscriminării se face și prin plafonarea prin noua lege a despăgubirilor la un cuantum maxim de 15% din valoarea reală a bunului.

Episcopiile romano-catolice din România au depus până în prezent 1024 (o mie douăzeci și patru) dosare de retrocedare (Arhidieceza de București – 26, Arhidieceza de Alba Iulia – 476, Episcopia de Iași – 18, Episcopia de Timișoara – 168, Episcopia de Oradea – 157, Episcopia de Satu Mare – 179). Chiar dacă am socoti – în mod absurd – că aceste imobile revendicate de diecezele romano-catolice ar valora fiecare un milion de euro, tot am fi departe de cele peste 8 miliarde de euro pe care ministrul Finanțelor Publice, domnul Bogdan Drăgoi, a declarat, zilele trecute, că le pretinde Biserica Romano-Catolică în dosarele de retrocedare. Considerăm declarațiile publice referitoare la cererile Bisericii Romano-Catolice o încercare de deturnare a atenției opiniei publice de la adevărata problemă în procesul de retrocedare a bunurilor confiscate de regimul comunist.

Pr. Eduard Mihai Coșa
Secretar general

Translate »