CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Bucureşti, nr. 58/12.09.2013

COMUNICAT
Încheierea lucrărilor Conferinţei Episcopilor din România

S-a încheiat sesiunea de toamnă a Conferinţei Episcopilor din România (CER), desfăşurată la Mănăstirea Fraţilor Carmelitani din Luncani (jud. Bacău), în perioada 9-12 septembrie 2013. Printre problemele analizate a fost şi cea cu privire la recensământul populaţiei din 2011.

La lucrări, alături de cei 15 episcopi romano-catolici şi greco-catolici din România, a participat ÎPS Francisco Javier Lozano, nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova, şi PS Anton Coşa, episcop de Chişinău (Republica Moldova).

Lucrările s-au deschis oficial prin sfânta şi dumnezeiasca Liturghie concelebrată, marţi seara, 10 septembrie, în biserica „Sfinţii Petru şi Paul” din Bacău, cu participarea unui număr mare de preoţi şi a unei mulţimi importante de credincioşi.

În plenul lucrărilor, Episcopii au analizat relaţia de colaborare dintre Caritas Europa şi Confederaţia Caritas România, pastoraţia sanitară în cadrul episcopiilor catolice din ţară, întâlnirea mondială a tinerilor din Brazilia; s-a fixat calendarul întâlnirilor la evenimentele organizate de Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene (CCEE), au stabilit ca Fer. Vladimir Ghika, ridicat la cinstea altarelor la 31 august, să fie notat în calendarele Bisericilor particulare din România în ziua de 16 mai.

Conferința Episcopilor a analizat cu preocupare rezultatele publicate ale recensământului populaţiei. Experienţa directă confirmă o realizare defectuoasă a recenzării, mulţi dintre credincioşii greco-catolici şi romano-catolici nefiind recenzați sau fiind înregistraţi ca aparţinători ai altor culte. Aceasta face ca rezultatele publicate să nu corespundă cu datele deţinute de instituţiile Bisericii.

De asemenea, Conferința Episcopilor din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de libertatea justiţiei care în ultimul an s-a folosit de principiul majorităţii pentru a încălca flagrant dreptul la proprietate şi a refuza retrocedările către comunităţile greco-catolice.

În cadrul întrunirii, episcopii s-au rugat pentru Biserică şi pentru ţară şi şi-au exprimat preocuparea pentru pacea în Siria, în Orientul Mijlociu şi în lume.

Următoarea întrunire a Conferinței Episcopilor s-a fixat pentru perioada 5-7 mai 2014, la Oradea, în organizarea Eparhiei Greco-Catolice de Oradea.

Pr. Eduard Mihai COȘA
Secretar general

Translate »