CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenței nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Blaj, Nr. 50/10.05.2012

COMUNICAT DE PRESĂ
Sesiunea de primăvară a Conferinței Episcopilor din România
Blaj 8-10 mai 2012

În perioada 8-10 mai 2012 a avut loc la Blaj Sesiunea de primăvară a Conferinței Episcopilor din România. Sesiunea de lucru, care s-a desfășurat între 8 și 10 mai 2012, a fost găzduită de Arhiepiscopia Majoră a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, iar lucrările au fost conduse de Preafericitul Cardinal Lucian Mureșan, Președinte CER.
Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România își exprimă îngrijorarea pentru situația proprietăților și a lăcașelor de cult încă neretrocedate. În acest sens, Conferința Episcopală Română solicită Statului Român să aplice legea și să rezolve problema restituirii proprietăților și a lăcașurilor de cult confiscate de către statul comunist. CER a luat, totodată, la cunoștință despre situațiile petrecute la Vășad și Șișești, și își exprimă preocuparea pentru faptul că reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române se opun aplicării legii și își instigă proprii credincioși. În acest context membrii Conferinței și-au exprimat consternarea în fața faptului că bisericile catedrale de la Baia Mare și Gherla sunt încă nerestituite. De asemenea, episcopii catolici își exprimă surprinderea față de refuzul Bisericii Ortodoxe Române de a accepta slujirea alternativă în bisericile greco-catolice confiscate de regimul comunist, în timp ce, în Occident, frații ortodocși folosesc pentru uz liturgic sute de biserici puse la dispoziție de Biserica Catolică.
Episcopii au luat în discuție tema demnității persoanei umane și cer tuturor credincioșilor să respecte învățătura Bisericii asupra vieții, să o promoveze de la origini și până la sfârșit, solicitând în același timp autorităților Statului să respecte viața prin legi juste.
În cadrul lucrărilor, Episcopii au mai discutat despre rolul laicilor în Biserică, despre Întâlnirea Mondială a Familiilor (Milano, 30 mai-3 iunie 2012), Ziua Tineretului Catolic – celebrată în acest an la nivel naţional (Iaşi, 25-29 iulie) –, despre Forumul Internațional al Acțiunii Catolice (FIAC) ce se va întruni anul acesta tot la Iași (august 2012), și alte teme cu caracter pastoral, social, ecumenic și administrativ. De asemenea, Episcopii au redactat o scrisoare pastorală comună prin care îndemnă pe fiecare creştin şi pe toţi oamenii de bună credinţă să-şi exercite dreptul şi responsabilitatea de a participa la vot pentru alegerile locale din 10 iunie 2012.
În acest an se împlinesc 100 de ani de la nașterea (5 iunie 1912) și 10 ani de la trecerea la cele veșnice (22 mai 2002) a Cardinalului Alexandru Todea. Cu această ocazie, episcopii catolici din România au evocat, miercuri, 9 mai 2012, memoria Cardinalului Todea, în Capela Curiei Arhiepiscopiei Majore.
Următoarea sesiune ordinară a Conferinței Episcopale Române va avea loc la Șumuleu Ciuc în perioada 25-27 septembrie 2012.
Conferința Episcopilor din România îi reunește pe toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din România și exprimă unitatea Bisericii locale și uniunea intimă cu Urmașul lui Petru, Sfântul Părinte. Conferința Episcopilor din România se reunește de două ori pe an (primăvara și toamna), în sesiune ordinară. Președinția CER este asumată alternativ de Biserica Romano-Catolică și Biserica Greco-Catolică. Actualul președinte este Preafericitul Lucian Mureșan, Cardinal al Bisericii Catolice.

Pr. Eduard Mihai Coșa
Secretar general

Translate »