CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Bucureşti, nr. 56/09.09.2013

COMUNICAT DE PRESĂ
Episcopii catolici din România se vor întruni la Bacău şi Luncani

Peste 16 episcopi romano-catolici şi greco-catolici din România se vor întruni în perioada 9-12 septembrie la Luncani (lângă Bacău) pentru sesiunea de toamnă a Conferinţei Episcopilor din România.

Ţinând cont de Anul Credinţei pe care îl trăieşte Biserica Catolică, în prima parte a întâlnirii episcopii vor petrece o zi de reculegere şi aprofundare spirituală care va culmina cu celebrarea sfintei şi dumnezeieştii Liturghii în biserica parohială „Sfinţii Apostoli Petru şi Paul” din Bacău, marți, 10 sept. ora 18.00, celebrare prezidată de ÎPS Francisco Javier Lozano, nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova.

Lucrările plenare se vor desfăşura la Mănăstirea Călugărilor Carmeliţi din Luncani (Bacău).
În timpul lucrărilor, episcopii vor face o evaluare a evenimentelor interne şi externe din ultima perioadă şi vor aborda şi teme legate de viaţa internă a Bisericii locale, relaţia sa cu instituţiile de stat şi cu celelalte culte religioase, precum şi teme cu caracter social pentru noul an pastoral.

Conferinţa Episcopală din România, instituţie bisericească permanentă, este adunarea intereclezială a Ierarhiei catolice din România, constituită cu aprobarea Scaunului Apostolic şi exprimă unitatea Bisericii locale. În România există şase dieceze romano-catolice şi cinci greco-catolice. Din Conferinţa Episcopilor fac parte: toţi Episcopii diecezani şi coadiutori ai Bisericii Latine şi Bisericii arhiepiscopale majore “sui iuris” greco-catolice; Episcopii auxiliari ai Bisericii Latine şi Bisericii arhiepiscopale majore „sui iuris” greco-catolice (cf. Christus Dominus, n.38,2; C.I.C. c. 451).

La Sesiunile plenare ale CER participă cu statut de invitat permanent şi PS Anton Coşa, episcop de Chișinău (Republica Moldova). Actualmente (2013 – 2016), preşedintele Conferinţei Episcopilor din România, este ÎPS Ioan Robu, mitropolit-arhiepiscop de Bucureşti.

Pr. Eduard Mihai Cosa
Secretar general

Translate »