CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Bucureşti, nr. 2/ 09.01.2012

COMUNICAT DE PRESĂ
Episcopii catolici din România solicită sprijinul Preşedintelui Traian Băsescu pentru modificarea Legii Arhivelor

Conferinţa Episcopilor Catolici din România, din a cărei componenţă fac parte toţi episcopii greco-catolici şi romano-catolici din ţara noastră, s-a adresat domnului preşedinte Traian Băsescu, la data de 14 decembrie 2011, în chestiunea modificării Legii Arhivelor (Legea Nr. 16/ 1996).

Luând act de modificările formulate în Parlamentul României la Legea Arhivelor Naţionale, Conferinţa Episcopilor Catolici din România a constatat cu satisfacţie faptul că acestea creează cultelor religioase legal recunoscute în România posibilitatea de a-şi redobândi patrimoniul arhivistic şi documentar confiscat în perioada regimului comunist. Modificările în cauză se bucură de votul favorabil al Camerei Deputaţilor, vot adoptat în şedinţa din 8 noiembrie 2011.

În această ordine de idei, dar şi datorită diverselor replici publicate în presa centrală şi locală, prin care unii oameni politici, intelectuali şi membri ai unor asociaţii profesionale ale cadrelor Arhivelor Naţionale ale României, Conferinţa Episcopilor Catolici din România s-a adresat preşedintelui ţării solicitând şefului statului să semneze modificările aduse legii mai sus menţionate. În acest context ierarhii catolici au fundamentat din punct de vedere istoric şi juridic această solicitare, expunând pe larg temeiurile în care are loc acest demers al Bisericii Catolice din România, demers de care, însă, se vor putea bucura concomitent toate cultele legal recunoscute în ţara noastră.

Ierarhii Bisericii Catolice, membri ai Conferinţei Episcopilor din România, se declară profund nedreptăţiţi de confiscările, înstrăinările şi distrugerile suferite de patrimoniul arhivistic al Bisericii Catolice din România, dar şi al celui aparţinător altor culte, acţiuni desfăşurate de regimul comunist încă din anii 1948, 1950 şi 1970. După 1989 regimul comunist a fost înlăturat, dar multe dintre abuzurile acestuia trenează încă în soluţionarea şi repararea lor juridică, fizică şi morală. Un astfel de abuz este şi confiscarea fondurilor arhivistice de la episcopiile, mănăstirile ordinelor călugăreşti, protopopiatele şi parohiile Bisericii noastre. Care Biserică nu este una „a ungurilor” cum, uneori, a fost etichetată de cei mai puţin informaţi, ci una care strânge laolaltă cetăţeni români de diverse etnii şi care Biserică este parte a Bisericii Catolice Universale. Nici Legea Nr. 16 din 1996 şi nici modificările ulterioare aduse acesteia nu au introdus măsurile reparatorii morale şi juridice atât de aşteptate, perpetuând realităţile şi abuzurile regimului totalitar comunist. Din acest motiv ierarhii Bisericii Catolice din România se declară profund nedreptăţiţi de acuzele aduse în presă de diverse organizaţii sau persoane, le resping în mod hotărât şi solicită preşedintelui ţării semnarea textului juridic, în forma sa modificată şi aprobată de votul Camerei Deputaţilor la 8 noiembrie 2011.

Biserica Catolică din România, prin ramurile ei, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică şi Biserica Romano-Catolică îşi exprimă speranţa că această solicitare a sa de ordin moral şi patrimonial-cultural va fi soluţionată în mod favorabil. În calitatea sa de instituţie spirituală, care a contribuit în mod decisiv la formarea spirituală şi la cultura milenară a poporului român, Biserica Catolică din ţara noastră doreşte să i se creeze cadrul legislativ şi să i se recunoască în mod legal dreptul natural de a-şi păstra, conserva şi valorifica singură trecutul istoric. Arhive ecleziastice au existat şi există în mod obligatoriu pentru toate diecezele şi eparhiile noastre, încă din Evul Mediu, fapt care constituie o bogăţie culturală imensă atât pentru Biserică dar şi pentru întreaga ţară. Crearea cadrului legal pentru retrocedarea fondurilor arhivistice confiscate este un deziderat primordial al Bisericii noastre, un act de dreptate şi de democraţie şi o recunoaştere a rolului Bisericii Catolice în istoria şi cultura României.

În anexă: Textul scrisorii deschise nr. 81/14.12.201, adresată de Conferinţa Episcopilor catolici din România Preşedintelui Traian Băsescu şi înregistrată la Administraţia Prezidenţială cu Nr. 260/05.01.2012.

Pr. Eduard – Mihai Coşa
Secretar general

Translate »