CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenței nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, nr.24 /08.05.2015

Către PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisiei Comune a Camerei Deputaţilor şi a Senatului
de Revizuire a Constituţiei

Noi, episcopii catolici din România reuniţi în perioada 6-8 mai la Satu Mare, în sesiunea de primăvară a Conferinţei Episcopale Române, am luat act de prelungirea perioadei de depunere a amendamentelor la Legea fundamentală a României până la data de 27 mai 2015 şi urmărim cu multă atenţie procesul de revizuire a acesteia.

Analizând demersurile Comisiei Comune a Camerei Deputaţilor şi a Senatului de Revizuire a Constituţiei reafirmăm cererea de modificare şi reformulare a articolului 48, alinatul 1,  în următorii termeni:

„Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.

Înlocuirea termenului„soţi” din actuala Constituţie cu sintagma „un bărbat şi o femeie” reflectă cu mai mare claritate modul de înţelegere a ceea ce este căsătoria şi familia în sânul naţiunii române. Doar căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, şi numai în acest caz vorbim de căsătorie, poate garanta supravieţuirea unei societăţi şi a culturii sale; aceasta nu poate fi pusă pe picior de egalitate cu alt fel de uniuni pe care echivocul din termenul „soţi” îl poate ascunde.

Considerăm că viitoarea Constituţie are menirea de a sta la baza unei legislaţii adecvate în domeniul familiei în care să fie tutelate drepturile fiecăruia şi să fie respectată natura lucrurilor; termenii „căsătorie” şi „familie” neputând fi utilizaţi decât pentru a defini realitatea uniunii stabile şi deschise la viaţă dintre un bărbat şi o femeie. Cea mai bună modalitate în care Statul poate tutela drepturile universale ale persoanei umane, demnitatea şi integritatea sa, este de a apăra drepturile familiei.

Familia, a cărei nucleu de bază este legătura dintre un bărbat şi o femeie, nu este o structură impusă persoanei, dar este locul natural în care fiinţa umană vine la existenţă şi în care poate să crească în modul cel mai propice. Familia este locul natural al relaţiei părinţi-copii. Persoana umană primeşte în familie acea protecţie naturală împotriva dificultăţilor de natură fizică, morală, spirituală. Iată de ce familia este marea resursă a societăţii.

Ca instituţie socială naturală, căsătoria dintre un bărbat şi o femeie stă la temelia civilizaţiei în societate. Fără căsătorie nu ar exista stabilitate pentru copii şi, în consecinţă, nu ar exista o comunitate autentic umană. Avantajele căsătoriei naturale sunt incomensurabile în plan economic şi social, moral, cultural şi spiritual, educativ. De fapt, căsătoria naturală are rolul unui sistem de imunitate naţional.

Cu grijă pentru viitor, pentru integritatea şi sănătatea morală a cetăţenilor României pe care o slujim în calitate de membri ai Bisericii şi ai societăţii,  reafirmăm necesitatea revizuirii articolului 48, aliniatul 1, în sensul mai sus precizat.  Depunem acest amendament mânaţi de dorinţa de a apăra şi promova adevărul despre căsătorie şi familie.

 

Semnează toți Episcopii catolici din România

 

Translate »