CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str.  Diligenței nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax  +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro
___________________________________________________________

 

Bucureşti, nr. 28 /08.03.2012

SCRISOARE DESCHISĂ

 

Obiect: Biserica Catolică din România dezaprobă
Proiectul de lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator
și solicită retragerea acestei inițiative legislative
pe care o consideră un atac la demnitatea persoanei și la integritatea familiei

Biserica Catolică din România a luat act de Proiectul de lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator inițiat de Guvern și care se află acum la Senat spre adoptare tacită la data de 13 martie 2012 cu procedură de urgență, în completarea prevederilor art. 441-447 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

Biserica a fost şi este întotdeauna aproape de acei părinţi care îşi doresc, dar nu pot avea copii din pricina infertilității, şi înţelege suferinţa lor. Totodată Biserica dorește să amintească faptul că darul nepreţuit al maternității și paternității nu se obţine cu orice preţ. Copilul rămâne mereu o persoană umană și nu poate fi socotit un produs de laborator.

Dat fiind proiectul de lege mai sus amintit, episcopii catolici din România doresc să aducă la cunoștința forurilor abilitate şi societăţii civile poziția Bisericii Catolice față de viața care se naște și față de demnitatea procreației:

Respectarea unităţii căsătoriei şi a fidelităţii conjugale cere zămislirea copilului în familie; legătura existentă între cei căsătoriţi atribuie soţilor, în mod obiectiv şi inalienabil, dreptul exclusiv de a deveni tată şi mamă numai unul prin celălalt. Recurgerea la gameţii unei terţe persoane, pentru a avea la dispoziţie sperma sau ovulul, constituie o violare a îndatoririi reciproce a soţilor şi o lipsă gravă faţă de acea proprietate esenţială a căsătoriei, care este unitatea sa. Fecundarea artificială heterologă lezează drepturile copilului, îl lipsesc de relaţia filială cu originile sale părinteşti şi poate stăvili maturizarea identităţii sale personale. În plus, constituie o ofensă adusă vocaţiei comune a soţilor, care sunt chemaţi la paternitate şi maternitate: privează în mod obiectiv fecunditatea conjugală de unitatea şi integritatea sa; creează şi manifestă o ruptură între legătura de sânge din zămislire, legătura de sânge din sarcină şi datoria educaţiei. Astfel de alterare a relaţiilor personale în interiorul familiei are repercusiuni şi asupra societăţii civile: ceea ce ameninţă unitatea şi stabilitatea familiei este izvor de disensiuni, de dezordine şi de nedreptăţi în întreaga viaţă socială” (Donum vitae, II.2).

Prin urmare, Biserica Catolică din România consideră că „Proiectul de lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator” este un atac la demnitatea persoanei, la integritatea familiei și implicit la echilibrul vieții sociale.

Originea unei persoane umane este, în realitate, rezultatul unei dăruiri. Copilul zămislit trebuie să fie rodul iubirii părinţilor săi. Nu poate fi voit, nici conceput ca produs al unei intervenţii de tehnici medicale şi biologice: acest lucru ar echivala cu reducerea lui la a deveni obiect al unei tehnologii ştiinţifice. Nimeni nu poate să supună venirea pe lume a unui copil condiţiilor de eficienţă tehnică evaluabile conform parametrilor de control şi de dominare” (Donum vitae, II. B. 4. c).

În consecință, pentru binele comun al societății și al familiei, cât și pentru demnitatea fiecărei persoane, Biserica Catolică solicită retragerea Proiectul de lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, trimis spre adoptare Senatului României prin Hotărârea de Guvern nr. E 203 din 05.10.2011.

 

Mons. Cornel Damian
Episcop auxiliar de Bucureşti
Președintele Comisiei pentru Familii

 

 

În Anexă: Consideraţii pe marginea Proiectului de lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator (3 pagini) ale Comisiei pentru familie din cadrul Conferinței Episcopilor din România
pdf

Translate »