CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenței nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, nr.42 /07.05.2014

Scrisoare deschisă

Către Ministerul Educaţiei Naţionale
Domnului Ministru Remus PRICOPIE

 

Domnule ministru,

Pentru Biserica Catolică a constituit întotdeauna o prioritate educaţia copiilor și a tinerilor, pentru care a înfiinţat, dezvoltat şi susţinut şcoli în toate formele şi nivelurile de învăţământ.

Noi, episcopii catolici din România, reuniţi în sesiune plenară a Conferinţei Episcopilor din România (CER), am luat în discuţie situaţia actuală a învăţământului preuniversitar vocaţional de stat şi confesional/particular. Am constatat, cu îngrijorare, două aspecte legislative care, după părerea noastră, aduc atingere gravă funcţionării în bune condiţii a şcolilor catolice.
Prima problemă este legată de neaplicarea prevederilor art. 101 (2) şi 102 (1) din Legea Educaţiei Naționale 1/2011, privind finanţarea de bază pentru toţi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal obligatoriu de stat şi particular/confesional acreditat. În prezent, elevii beneficiază de finanţare doar în învăţământul de stat, nu şi în învățământul particular şi confesional.

Solicităm, așadar, aplicarea fără întârziere a prevederilor articolelor Legii Educaţiei Naţionale şi pentru învăţământul confesional şi particular acreditat.

A doua problemă este legată de modificarea art. 31 (4) (d) din OMEN nr. 5451/12.11.2013, Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014/2015, prin care se acordă avizul cultelor recunoscute oficial de stat doar pentru disciplinele teologice de specialitate şi nu pentru toate disciplinele studiate în seminariile/liceele vocaţionale teologice de stat.

Considerăm că acest articol încalcă principiul convenit cu privire la drepturile câştigate şi solicităm revenirea la situaţia anterioară, prin care avizul cultului trebuie acordat tuturor cadrelor didactice, indiferent de specialitate.

Vă transmitem cele mai alese gânduri, haruri şi binecuvântări de la Domnul!

În numele episcopilor catolici din România,

† ÎPS Ioan ROBU,
Arhiepiscop Mitropolit de București,
Președinte

† PS Aurel PERCĂ
Episcop auxiliar de Iași,
Responsabil al Comisiei pentru învățământ Catolic

Translate »