MESAJUL ÎPS AUREL PERCĂ
LA ÎNCEPUTUL NOULUI AN ŞCOLAR
2021-2022

Dragi elevi și tineri,
Dragi familii, profesori și educatori,
Stimate autorități din sistemul de învățământ,

Ne aflăm la începutul unui nou an școlar și avem înaintea noastră încă multe semne de întrebare, motive de îngrijorare și întrebări cu privire la modul cum se va desfășura procesul de învățământ, pus la încercare de pandemia de coronavirus și de noile ei „valuri”, care ne amenință tot mai mult.

Am asistat și asistăm la ample dezbateri referitoare la „scenariile” de desfășurare a noului an de învățământ, care umplu paginile ziarelor și ocupă spații importante în emisiunile celorlalte mijloace de informare în masă. Politicienii, responsabilii din guvern și din inspectoratele școlare ar trebui să dea un răspuns, dar mai ales să ofere soluții satisfăcătoare pentru a avea condiții normale de școală. Pe bună dreptate, suntem cu toții îngrijorați cu privire la viitorul activităților școlare, dar la început de an școlar, încredințăm toate în mâinile lui Dumnezeu și cerem lumina Duhului Sfânt, ca să-i călăuzească pe toți și să ne ajute să trecem peste toate dificultățile.

La începutul anului școlar 2021-2022, care se profilează a fi dificil, incert și imprevizibil din cauza amenințării persistente a pandemiei de coronavirus, doresc să mă adresez vouă, dragi elevi și tineri, precum și dumneavoastră, doamnelor și domnilor profesori și educatori, tuturor familiilor care aveți copii la școală, precum și personalului auxiliar, pentru a vă transmite încurajarea Bisericii și a vă asigura că vă suntem alături cu toții în această muncă atât de nobilă, frumoasă și plină de responsabilitate, care privește viitorul tinerelor generații.

La începutul unui nou an școlar, în numele Conferinței Episcopilor Catolici din România, vă rog să-mi permiteți să vă adresez un salut cordial și urări sincere tuturor celor care luni, 13 septembrie, vă veți îndrepta spre sălile de clasă în toate școlile țării. Vă asigur pe toți că în centrul inimii și în centrul preocupărilor tuturor păstorilor voștri – episcopi, preoți, persoane consacrate și responsabili diecezani sau eparhiali cu învățământul – stă școala, care este un loc pentru formarea integrală a persoanei umane și spațiul în care se țes relații fraterne și de susținere reciprocă. Vă invit să vedeți școala ca o oportunitate prețioasă de formare integrală, conștienți fiind că fără educație și cultură nu poate exista un progres real în Biserică și în societatea contemporană.

Începuturile poartă întotdeauna în sine trăsăturile și dimensiunile speranței. De aceea, dincolo de neajunsurile din prezent, să privim, totuși, cu multă speranță la noul an școlar. Fie ca școlile noastre să fie, tot mai mult, locuri de educație pentru fiecare persoană în parte, pentru binele comun, locuri de formare pentru dreptate și pace între oameni și popoare, locuri destinate gândirii și formării umane.

Din școlile noastre au ieșit întotdeauna oameni de seamă, care s-au remarcat pentru competențalor profesională, dar și pentru angajamentul civic în diferitele domenii ale vieții umane și sociale. Fie ca școala să ofere, în continuare, țării noastre și lumii întregi oameni împliniți și integri, capabili să contribuie la progresul și binele omenirii, atât din punct de vedere profesional, cât și uman.

Școala a fost și va trebui să rămână întotdeauna una dintre realitățile cele mai sănătoase și mai pline de speranță pentru țara noastră, unde trebuie cultivate cele mai bune calități umane, unde să se trăiască cu pasiune și entuziasm misiunea delicată și serioasă a educației, pentru construirea viitorului societății. Școala nu trebuie să se limiteze la transmiterea, respectiv dobândirea de noțiuni și abilități intelectuale, ci să contribuie și la construirea unor relații interpersonale armonioase, precum și la cultivarea respectului față de ceilalți și față de Casa comună – mediul înconjurător, așa cum ne încurajează și Sfântul Părinte Papa Francisc în Enciclica Laudato’ Si.

Cea mai importantă provocare educațională pe care trebuie să o asumăm cu toții, fiecare în rolul său, este aceea de a ajuta noile generații să trăiască intens dorința de cunoaștere a ceea ce este adevărat și frumos, și să înfrunte cu sinceritate căutarea grea a sensului vieții. Împreună, trebuie să insistăm pe toate aceste aspecte, cu un angajament generos și cu iubire.

Cu siguranță, Dumnezeu, Creatorul vieții, nu va lăsa pe nimeni să fie lipsit de ajutorul său. Prin urmare, încredințându-vă Lui, vă rog să uniți rugăciunile voastre cu cele ale păstorilor voștri; în special, rugăciunea voastră, a tinerilor – protagoniști ai educației voastre – este prețioasă și rodnică.

Și, după elevi, un cuvânt de binecuvântare și încurajare pentru toți cei care lucrează în școală: directori, profesori, educatori, personal nedidactic și auxiliar. Fiecăruia, în parte, vă  doresc din inimă să fiți întotdeauna entuziasmați de activitatea educațională. Știu că a lucra printre și pentru noile generații, astăzi, nu este o misiune ușoară, dar cu siguranță este interesantă și plină de satisfacții. Angajarea dumneavoastră pentru cei care vor fi „arhitecții” viitorului nostru să vă determine întotdeauna să lucrați cu entuziasm și conștiincios, și, în timp ce le-o cereți copiilor și tinerilor, de asemenea și dumneavoastră să fiți mereu la datorie, pentru a le oferi tuturor tot ce este mai bun din experiența dumneavoastră.

Vă binecuvântez pe toți, dorindu-vă o muncă rodnică și cu folos, și mă rog Domnului să vă ocrotească și să vă umple de curaj și bunăvoință.

Curaj, dragi tineri! Lumea, societatea, Biserica au nevoie de voi, pentru că fără voi totul ar fi mai sărac! Voi sunteți speranța Bisericii și a societății de mâine!

Așadar, vă doresc „Drum bun!” la început de nou an școlar, pentru ca, în trecerea zilelor, să putem zidi împreună o lume mai bună, pornind de la noi înșine!

„Drum bun!” în noul an școlar, multe și frumoase rezultate, în lumea minunată a cunoașterii și a educației!

Vă  binecuvântez pe toți cu încredere, speranță și afecțiune!

București, 13 septembrie 2021
Începutul noului an școlar

 

† Aurel Percă

Arhiepiscop Mitropolit de București
Președintele Conferinței Episcopilor din România
Responsabil al Comisiei pentru învățământ a Conferinței Episcopilor din România

 

Translate »