Biserica Romano-Catolică – Episcopia de Satu Mare

PS Jenő SCHÖNBERGER

Episcop de Satu Mare

Sediul: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 440010 Satu Mare, Jud. Satu Mare
Tel: 0261-714955; 0261-716451
Fax: 0261-714955
E-mail: puspokseg@ szatmariegyhazmegye.ro
Sitewww.szatmariegyhazmegye.ro

Dieceza sătmăreană, cu reşedinţa la Satu Mare, a fost întemeiată de Francisc I, împărat al Austriei şi rege apostolic al Ungariei, în 23 martie 1804, iar Papa Pius al VIIlea a consfinţit-o printr-o bulă de recunoaştere la 9 august acelaşi an. Dieceza de Satu Mare a trecut printr-o serie de schimbări atât de ordin exterior cât şi interior.

În cursul celor 200 de ani de istorie au luat fiinţă multe instituţii bisericeşti noi în dieceză: parohii, şcoli, cămine pentru studenţi şi bătrâni, congregaţii şi tagme de călugări şi-au început binecuvântata muncă. În 1821, în 1938 şi în 2004 sinoduri bisericeşti au sporit reînnoirea diecezei.

Translate »