CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Oradea, 198/30 octombrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Episcopii catolici din România și Ungaria împărtășesc comuniunea în Cuvântul lui Dumnezeu, în celebrarea Euharistică și în preocuparea pentru binele comunităților încredințate lor și a popoarelor în mijlocul cărora fac prezentă iubirea lui Dumnezeu.

Episcopia Romano-Catolică de Oradea a fost gazda întâlnirii Consiliilor Permanente ale Conferințelor Episcopilor din România și Ungaria. În zilele 29 și 30 octombrie anul curent, reprezentanții Bisericii Catolice din cele două țări au discutat despre provocările pe care modificările sociale europene le ridică misiunii încredințate de Mântuitorul. Exortația pastorală postsinodală Evangelii Gaudium a Papei Francisc a constituit ghidul de interpretare a realităților iluminate de Evanghelie. Oamenii de astăzi ca și cei din trecut și viitor au dreptul la bucuria pe care doar Evanghelia o poate asigura și Biserica are datoria de a asigura accesul la această bucurie, ca pregustare a fericiri indicate de Isus Cristos.

Întâlnirea este în continuitate cu cele din anii trecuți și își propune un schimb de experiență între episcopii din România și Ungaria pentru o acțiune pastorală tot mai eficientă în spiritul carității creștine. Următoarea întâlnire va avea loc la Esztergom în zilele de 28-29 octombrie 2019.

Pr. Francisc Ungureanu
Segretar General CER

SAJTÓKÖZLEMÉNY


Románia és Magyarország katolikus püspökei egységet alkotnak Isten igéjének megélésben, az Eucharisztia közösünneplésében, a rájuk bízott közösség szolgálatában, Isten szeretetének jeleként abban a társadalomban, amelyhezküldetésük van. 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség volt a házigazdája a Magyar Katolikus Püspöki Kar Állandó Tanácsa és a Romániai Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa idei találkozójának. 2018. október 29-30-án a két bizottság tagjaiazokról a kihívásokról folytattak tárgyalásokat, amelyeket a megváltozott európai társadalom támaszt az Egyházmissziós küldetésével szemben. Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentuma alapján, az evangéliumfényében szemlélték a résztvevők a bennünket körülvevő valóságot. Minden idők emberének joga van az örömhöz, amelyet egyedül az evangélium képes biztosítani, az Egyháznak pedig kötelessége erről az örömről , mint a JézusKrisztus által megígért boldogság előízéről tanúságot tenni

A jelen találkozó az előző évekhez hasonlóan lehetőséget biztosított a romániai és a magyarországi püspökökközötti tapasztalatcserére, hogy hatékonyan végezhessék szolgálatukat a keresztény szeretet jegyében. A következőtalálkozót 2019. október 28-29-én tartják Esztergomban.

Pr. Francisc Ungureanu
RPK főtitkára

 

Translate »