CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, nr. 66/10.05.2016

NYILATKOZAT
Conferinței Episcopilor din România cu privire la alegerile locale din 2016

CER sesiune mai 2016_1

Episcopii catolici din România reuniți în sesiune plenară la Ciofliceni (Snagov), mai 2016

Tanításában a Katolikus Egyház kijelenti, hogy „az ember – a közösségben élő személy – java, amely elemi alkotórésze a közjónak, elsődleges kritériumul kell szolgálnia minden tervhez, rendszerhez és kormányzáshoz.” (Szent II. János Pál pápa – Redemptor hominis 17.). Ennek fényében, mivel a szavazás pillanatában a polgár cselekvése nem csak a saját javát célozza meg, hanem mindenkinek a közös javát is, mi, Románia mindkét ritusú katolikus püspökei, akik Ciofliceni-ben (Snagov) testületi gyűlésen ültünk össze 2016. május 9-11. között, arra biztatunk minden keresztényt és jóakaratú embert, hogy éljen szavazati jogával és ezt felelősséggel gyakorolja a 2016. június 5-re tervezett helyi választások alkalmával.

A keresztények tevékeny és fontos szerepet kell vállaljanak az itt élő népekre jellemző keresztény értékek megőrzésében, terjesztésében, melyek megfelelnek a Szentírás, illetve az Egyház tanításának. Mindannyiunk számára, együtt és külön-külön is fontos, hogy politikai szinten ki az , aki képviseli társadalmi értékeinket, törekvéseinket. Éppen ezért a keresztény ember arra hivatott, hogy megvallott hitével megegyező döntést hozza, illetve azokat a személyeket segítse, akik az emberi méltóság értékét tiszteletben tartják, támogatják a családot, és tisztelik az életet, annak első pillanatától a természetes módon bekövetkező végéig, akik óvják a békét, a keresztény morált és a teremtett világot.

Kérjük, hogy senki se hagyja magát ezen alkotmányos és állampolgári jogának szabad gyakorlásában különféle ígéretek vagy anyagi javak által befolyásolni.

Ezekkel a szavakkal buzdítunk mindenkit, Isten oltalmába ajánlva országunkat és népünket.

Főpásztori áldással,
Románia katolikus püspökei

Translate »