CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Nagyvárad, 131 / 28.09.2016

 Nyilatkozat a 2016-os parlamenti választásokkal kapcsolatban

Mi, a romániai római- és görögkatolikus püspökök, akik 2016. szeptember 26-28. között Nagyváradon gyűltünk össze a konferencia őszi plenáris ülésén, arra buzdítunk minden keresztény hívőt és jóakaratú embert, hogy éljen szavazati jogával és ezt felelősséggel gyakorolja a folyó év december 11-én sorra kerülő parlamenti választások alkalmával.

Minden katolikus állampolgár erkölcsi kötelessége, hogy állampolgári jogát gyakorolva részt vegyen a politikai életben. Ezért bátorítjuk különösképpen a fiatalokat, akik a társadalom és az egyház jövőjét képezik, hogy vegyenek részt az egyeztetéseken és a választásokon, tevékenyen bekapcsolódva az emberi és erkölcsi, a Szentírás és az Egyház tanításával megegyező értékek védelmezésébe és terjesztésébe.

Egy katolikus hívő ember sem lehet közömbös aziránt, hogy országunkban ki gyakorolja majd törvényhozói hatalmát a következő időszakban. A közelmúltban és a jelenben is olyan törvényeket kezdeményeznek és hoznak, amelyek sokszor veszélyeztetik az élet és a személy méltóságát, az élet szentségét, egy férfi és egy nő házasságára épülő családot, a tulajdonhoz való jogot, az ország történelmi és vallási örökségét, stb.

Éppen ezért arra bátorítunk minden keresztény embert, hogy azokra a jelöltekre adja le szavazatát, akik programjukban az élet kultúráját hirdetik, a család méltóságát, a teremtett világ védelmét, akik támogatják a gyengéket és a védteleneket, a születendő gyermekeket, a szegényeket, a társadalom peremére szorult embereket, a fogyatékosokat és az időseket. Fontos volna egy olyan párt támogatása, amely előnyben részesíti a fiatalokat, amely politikáját a szubszidiaritás, a szolidaritás és a társadalmi egyenlőség elvére építi, amely óvja a közjót és a keresztény értékeket, mint a romániai társadalom alappilléreit, hirdeti a vallásszabadságot és a szabad vallásgyakorlat jogát, mint minden demokratikus társadalom alapvonásait.

Így buzdítva mindenkit, emlékeztetni szeretnénk a katolikus híveket a társadalomban betöltött szerepük fontosságára és kérjük a Jóságos Istent országunk és népeink boldogulásáért.

Főpásztori áldással,
Románia katolikus püspökei

Translate »