CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, 56/05.04.2017

COMUNICAT DE PRESĂ

Episcopii catolici îngrijorați
pentru soarta Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș

 

Conferința Episcopilor Catolici din România a luat act cu îngrijorare despre situaţia Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș a cărui funcţionare este obstrucţionată şi pusă în primejdie în urma unui denunţ neîntemeiat şi neverificat conform principiilor statului de drept. Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș a fost înființat de către Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, având menirea, ca în limitele legale recunoscute şi respectate, să asigure posibilitatea de formare intelectuală şi umană a elevilor, care împreună cu părinţii lor optează de bună voie pentru o astfel de instituţie educaţională.

Cunoscând cele derulate pe parcursul a mai multor luni în cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş, episcopii catolici din România consideră că prin demersurile întreprinse împotriva conducerii instituției, a corpului profesoral, a elevilor şi a părinţilor acestora, sunt lezate prevederile Protocolului încheiat între Conferința Episcopilor Catolici din România și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice cu privire la înființarea unităților de învățământ de către culte. Totodată, Conferinţa Episcopilor Catolici din România consideră inacceptabile orice demersuri care urmăresc intimidarea familiilor ce optează pentru acest tip de învăţământ, organizat după prevederile legale actuale în România.

Conferința Episcopilor din România solicită autoritățile competente, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratul Județean Mureș, Primăria Municipiului Târgu Mureș, și Consiliul Local Târgu Mureș să întreprindă măsuri urgente și eficiente pentru soluționarea situației, astfel încât instituţia de învăţământ amintită să-şi poată continua nestingherit activitatea educaţională. De asemenea, episcopii catolici din România fac apel la toţi cei implicaţi să se angajeze în respectarea principiilor statului de drept, inclusiv cele referitoare la drepturile minorităţilor religioase şi etnice din România.

Pr. Francisc Ungureanu
Secretar general

________
Persoană de contact de la Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia:
Pr. R. D. SZŐCS Csaba
tel:  0747 891 963
e-mail: szocs.csaba@verbumkiado.ro

Translate »