Întâlnirea de lucru a responsabililor diecezani cu învăţământul catolic şi a directorilor de şcoli/seminarii/licee teologice/colegii catolice din România

În perioada 23-25 noiembrie 2018, la Mănăstirea Carmelitanilor Desculţi, de la Ciofliceni, Snagov (Jud Ilfov), a avut loc Întâlnirea de lucru a responsabililor diecezani cu învăţământul catolic şi a directorilor de şcoli/seminarii/licee teologice/colegii catolice din România.

Activitatea s-a organizat la invitația Preasfințitului Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, responsabil cu învățământul în cadrul Conferinței Episcoplilor Catolici din România.

La eveniment au fost invitaţi şi reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale: domnul Moșoiu Nicu-Romeo (consilier MEN), domnul conf. univ. dr. Vasile Timiș (inspector general MEN), doamna dr. Irina Horga (șef Laborator Politici educaționale ISE) și doamna Mihaela Zăbavă (consilier CNEE). Aceștia au prezentat participanților discursuri de încurajare și de susținere a activităților din școlile catolice.

Activitățile au fost deschise prin participarea la Sf Liturghie, celebrată de PS Aurel Percă.

Pe agenda întâlnirii, în zilele de vineri, sâmbără și duminică s-au aflat următoarele teme: prezentarea realităților din școlile/seminariile/liceele/colegiile catolice; învățământul catolic din România: analiză, rezultate și perspective;  perspective ale învățământului liceal românesc: planuri cadru, programe școlare, manuale școlare; Olimpiada de religie catolică; examene naționale: Titularizare și Definitivat; înscrierea, admiterea și transferul elevilor în învățământul catolic; avizul cultului pentru profesorii din școlile catolice; SNEC – organizare și perspective; colaborări și parteneriate cu diferite asociații; oportunități de participare la activități specifice școlilor catolice, organizate în parteneriat cu școli și instituții din țară și străinătate (exemple de bune practici, propuneri de proiecte etc).

 

Pr. Riba Ion
Preşedinte SNEC

Translate »