ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ BUCUREŞTI
Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti (RO) – Tel. +40 21 2015400 – Fax +40 21 3121207
birouldepresa@arcb.ro

Nr. 749/16.10.2010

COMUNICAT DE PRESĂ
Episcopii catolici din România cheamă la caritate faţă de cei nevoiaşi şi fac apel la respectarea demnităţii umane şi la echitate socială

Episcopii romano şi greco-catolici din România cheamă clerul şi poporul credincios la caritate faţă de persoanele cele mai afectate de criza – economică, politică şi morală – prin care trece România, şi reafirmă demnitatea persoanei umane şi necesitatea răsplătirii muncii cu un salariu corespunzător.

Apelul a fost transmis printr-o Scrisoare Pastorală pe care fiecare episcop a adresat-o diecezei pe care o păstoreşte. Publicarea Scrisorii a fost stabilită de către episcopii catolici din România în cadrul ultimei sesiuni ordinare a Conferinţei Episcopale Române care a avut loc la Lugoj în perioada 28-30 septembrie 2010.

Biserica, aşa cum se aminteşte în Scrisoarea Pastorală, este o „instituţie divino-umană ce trebuie să se îngrijească de binele sufletesc al credincioşilor catolici şi nu numai”, de aceea episcopii doresc să împărtăşească problemele dificile ale timpurilor actuale şi să reflecteze asupra modalităţilor în care ar putea veni în sprijinul pastoral al celor care au de suferit de pe urma actualei perioade de criză din România.

„Orice putere – amintesc episcopii catolici-, dacă nu este bazată pe o responsabilitate morală şi nu este motivată de un profund respect al persoanei, înseamnă distrugerea umanului în sens absolut”. Măsurile de austeritate adoptate până în prezent de Guvernul României „au afectat la noi mai ales pe lucrătorii din sectorul public, pe cei care îi educă pe copii, pe cei care îngrijesc bolnavii, pe cei care asigură liniştea publică, dar şi persoanele în vârstă şi în general familiile vulnerabile, adică pe acelea cu venituri mici”. Solidaritatea cerută de autorităţi este una care «nu ţine seama de dialogul şi de consensul social, care nu respectă transparenţa deciziilor şi a actului de guvernare, care doreşte restrângerea dreptului la liberă exprimare, şi care astfel nu poate fi decât „o vorbă goală care amăgeşte” (Ef 5,6)».

Consecinţele acestor măsuri „le putem vedea cu toţii în viaţa de fiecare zi, iar ele se agravează de la o lună la alta: acutizarea sărăciei, precaritatea locurilor de muncă, degradarea actului medical şi al celui educativ, creşterea migraţiei forţei de muncă cu urmări dezastruoase în planul dezbinării familiei, abandonul şcolar, consumul de droguri, pierderea gustului şi a respectului pentru darul cel mai de preţ făcut de Dumnezeu omului: viaţa”.
„De aceea – declară episcopii catolici – dorim să reafirmăm cu putere demnitatea persoanei umane şi necesitatea răsplătirii muncii cu un salariu corespunzător ce permite un nivel de trai decent şi oferă condiţiile necesare creşterii, educării şi formării tinerei generaţii. Reamintim şi subliniem faptul că persoanele cu dizabilităţi, cele în vârstă, bolnavii, săracii, orfanii, migranţii şi alte categorii de persoane ce necesită asistenţă social-caritativă, sunt cetăţeni cu dreptul la o viaţă decentă, iar măsura grijii faţă de acestea reflectă de fapt nivelul de civilizaţie al unei naţiuni”.

Păstorii Bisericii Catolice din România amintesc că actualul context social, „oricât de dificil ar părea, trebuie să constituie pentru noi creştinii o ocazie de întărire în credinţă şi speranţă în iubirea lui Cristos, o invitaţie la a nu ne închide sufletele în egoismul propriilor probleme şi necesităţi, ci dimpotrivă, întorcându-ne spre Cristos, prin convertire şi rugăciune, să regăsim acele valori creştine care, punându-ne împreună, ne ajută să putem răspunde unor probleme ale semenilor noştri”. Episcopii încurajează astfel „apostolatul ordinelor şi congregaţiilor călugăreşti, asociaţiile Caritas diecezane, asociaţiile persoanelor cu dizabilităţi, asociaţiile pentru viaţă, educarea şi catehizarea tinerei generaţii la diferite niveluri”.

Biroul de Presă
Pr. Ieronim Iacob

Translate »