CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenței nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro
IBAN: RO21ROIN1000220820039069 – RIB, Sucursala Bucureşti Cod fiscal: 11123017

Blaj, Nr. 51/10.05.2012

DECLARAȚIA
Conferinței Episcopilor din România referitoare la alegerile locale din 2012

Noi, Episcopii catolici de ambele rituri din România, reuniţi la Blaj în sesiunea de primăvară, între 8 şi 10 mai, îndemnăm pe fiecare creştin şi pe toţi oamenii de bună credinţă să-şi exercite dreptul şi responsabilitatea de a participa la vot, pentru alegerile locale din 10 iunie 2012.

Creştinii trebuie să aibă un rol activ şi esenţial în păstrarea și promovarea valorilor creștine proprii poporului nostru, și conforme cu învățătura Sfintei Scripturi și a Bisericii.

De aceea insistăm ca toți creștini să își exercite dreptul de a vota și să voteze pe aceia care promovează valorile demnității umane, sprijină familia și respectă viața încă din momentul conceperii ei și până la sfârșitul ei natural, care promovează pacea, valorile eticii creştine şi creaţia lui Dumnezeu. Fiecăruia în parte, și tuturor nu ne este indiferent cine ne reprezintă politic valorile și interesele sociale.

În exercitarea acestui drept constituțional și cetățenesc, nimeni nu trebuie să se lase influențat de promisiuni, bani sau alte avantaje materiale.

Adresându-vă acest îndemn ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru binele țării și al poporului nostru.

În numele Episcopilor,

Cu binecuvântare arhierească,

PF Lucian Card. Mureșan
Arhiepiscop Major,
Mitropolit de Alba Iulia si Făgăraș,
Președinte CER

Translate »