CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

 

Cluj-Napoca, nr. 82/05.05.2017

COMUNICAT DE PRESĂ
Vizita Papei, familia și educația tineretului în atenția episcopilor catolici

CRISTOS A ÎNVIAT!

Vizita Papei Francisc în România, familia și educația tinerelor generații au fost câteva dintre temele abordate de episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România în cadrul sesiunii plenare a Conferinţei Episcopilor din România (CER). Lucrările au avut loc în zilele de 3-5 mai 2017, fiind găzduite la Cluj-Napoca, de Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, care a organizat și programul de rugăciune al ierarhilor.

După ce în toamna trecută CER i-a transmis Suveranului Pontif o invitație oficială de a veni în țara noastră, câțiva episcopi l-au invitat și personal pe Papa în diecezele și eparhiile pe care le păstoresc, pentru a vizita comunități semnificative și locuri de pelerinaj, precum Blaj, Șumuleu-Ciuc, Maria Radna, Bacău. În cadrul întâlnirii dintre Nunțiul Apostolic şi episcopii catolici, Mons. Muary Buendìa le-a transmis acestora că Sfântul Părinte dorește să vină în țara noastră, într-o vizită pusă sub semnul unității.

Referindu-se la centenarul aparițiilor Sfintei Fecioare Maria la Fatima (Portugalia), episcopii au discutat despre celebrarea și de către Biserica Catolică din România a Jubileului aparițiilor. Ca urmare, în perioada 13 mai – 13 octombrie a.c., în diecezele și eparhiile din țară vor avea loc diferite inițiative şi rugăciuni de consacrare a țării noastre și a comunităților catolice Maicii Domnului.

În dorinţa de a apăra şi promova adevărul despre căsătorie şi familie, episcopii au reafirmat, într-o scrisoare deschisă, necesitatea revizuirii art. 48, alin. 1 din Constituția României. Ierarhii reiterează, astfel, „că înlocuirea termenului soţi din actuala Constituţie cu sintagma un bărbat şi o femeie reflectă cu mai mare claritate modul de înţelegere a ceea ce este căsătoria creştină şi familia în România”.

În cadrul sesiunilor de lucru, episcopii au dezbătut şi unele aspecte referitoare la educație. În două scrisori adresate Ministrului Educaţiei Naţionale, ierarhii catolici își manifestă dorința de dialog cu reprezentanții Statului, pentru soluţionarea, printr-un dialog deschis, a unor teme care nu și-au găsit încă o rezolvare integrală în legislația actuală. Printre acestea se numără predarea religiei în școală, statutul liceelor teologice, învățământul confesional, examenul de Bacalaureat, unele aspecte legate de structura anului școlar și de respectarea zilelor de sărbătoare religioasă, consiliul de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar etc. Episcopii amintesc, totodată, că până acum Biserica Catolică a înaintat, în mai multe rânduri, propuneri legislative pertinente, care „nu au fost înțelese și valorificate din cauza lipsei de dialog”.

Episcopii au discutat și despre activitatea tineretului catolic din ţara noastră în cadrul grupurilor de cercetaşi, precum şi în cadrul asociaţiilor de acţiune catolică. De asemenea, au abordat tema participării delegaţiei României la Simpozionul organizat la Barcelona, în luna martie a.c., în vederea pregătirii Sinodului despre tineri, convocat de Papa Francisc, care se va desfăşura în 2018, având ca temă: „Tinerii, credința și discernământul vocațional”.

Un alt subiect abordat de episcopi, aflat mereu pe agenda de lucru a CER şi rămas încă nerezolvat, a fost cel referitor la retrocedarea bunurilor care au aparţinut Bisericii. De asemenea, ierarhii au analizat rapoartele de activitate ale Confederaţiei Caritas România, a Asociației Medicilor Catolici din România şi a Operelor Misionare Pontificale din România, şi au luat act de buna desfăşurare a Olimpiadei naţionale la religie, pentru cultul romano-catolic şi greco-catolic, care a avut loc la Timişoara, în perioada 25-28 aprilie a.c.

Episcopii au stabilit ca următoarea sesiune plenară a CER să se desfăşoare la Iași, în perioada 18-20 septembrie 2017.

Conferinţa Episcopilor din România îi reuneşte pe toţi episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România şi exprimă unitatea Bisericii locale şi uniunea intimă cu urmaşul lui Petru, Sfântul Părinte. Episcopii catolici din România se întrunesc de două ori pe an în sesiune ordinară, primăvara şi toamna.

Pr. Francisc Ungureanu
Secretar General


Anexă: Scrisoare deschisă, 04.05.2017. Susținerea demersului de declanșare a referendumului pentru modificarea art. 48, alin. 1 din Constituția României

Translate »