CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, nr. 101/01.06.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Cauza Coman – ocazie de a regăsi realitatea în sine a căsătoriei

Conferința Episcopilor din România ia act de iminența hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg în cauza Coman și alții împotriva Inspectoratului general pentru imigrări și alții și reafirmă cu hotărâre cu această ocazie adevărul despre căsătorie și înțelesul conceptului de „soți” în concordanță cu demnitatea persoanei umane și planul Creatorului.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a indicat recent că pe 5 iunie 2018 va pronunța hotărârea în cazul Coman și alții împotriva Inspectoratului general pentru imigrări și alții. Reclamanții, un cuplu format din doi bărbați căsătoriți în Belgia în 2010, de naționalitate română și respectiv americană, au cerut instanței de la Luxemburg, prin intermediul Curții Constituționale a României, să precizeze dacă noțiunea de „soți” din directiva referitoare la dreptul la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora se referă și la soțul de același sex, și dacă România este obligată să îi acorde acestuia din urmă un drept de ședere pentru o perioadă mai mare de 3 luni pe motiv de regrupare familială. Inspectoratul general pentru imigrări le refuzase acestora cererea de ședere.

În data 11 ianuarie 2018, Avocatul General Melchior Wathelet publica o opinie în această cauză care, în mod concret, propune Curții de la Luxemburg să redefinească noțiunea de „soț”, în domeniul libertății de ședere a cetățenilor Uniunii Europene și a membrilor familiilor acestora, astfel încât aceasta să cuprindă și soțul de același sex. Cu alte cuvinte, acesta propune redefinirea căsătoriei la nivelul Uniunii Europene (hotărârea Curții de la Luxemburg va fi obligatorie pentru toate statele membre), căci dacă este redefinită noțiunea de „soți”, este redefinită și „căsătoria”, diferența de sex a soților fiind de esența căsătoriei, și acest lucru chiar dacă în cazul de față această redefinire operează (deocamdată) doar în domeniul imigrării. Alte revendicări de acest gen vor urma prin contestarea celorlalte caracteristici ale căsătoriei. Astfel, statele membre care nu permit căsătoria între persoane de același sex vor fi obligate să redefinească „căsătoria” în domeniul imigrației și să accepte efectele unei căsătorii între persoane de același sex încheiate în străinătate, și aceasta chiar dacă, așa cum spune Avocatul General, căsătoria între un bărbat si o femeie este consacrată în Constituție.

În Codul civil român, în acord cu tradiția națiunii române, căsătoria este legătura stabilă exclusivă între un bărbat și o femeie, de unde rezultă că nicio altă formă de uniune nu poate fi echiparată acestei legături și nici nu poate fi definită prin termenul de „căsătorie”. Prin urmare, este legitimă, logică, și în profund acord cu spiritul neamului românesc decizia Inspectoratului care nu vizează neapărat dreptul de ședere al cetățeanului american pe teritoriul României cât mai ales respectarea demnității căsătoriei și a naturii sale.

Conferința Episcopilor Catolici din România consideră că hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene nu ar trebui să procedeze la inginerii sociale redefinind noțiunea de „soți”, și implicit pe cea de „căsătorie”, ci să continue să o protejeze reafirmând ceea ce ea este, așa cum aceasta a fost definită în cultura iudeo-creştină.

În definitiv, rolul dreptului, și implicit al justiției, este acela de a proteja familia prin căsătorie, spunând ceea ce este aceasta. Definiția căsătoriei, și implicit a soților, nu este așadar una arbitrară, ci bazată pe natura umană și pe necesitățile persoanei umane. Orice copil vine pe lume prin unirea dintre un bărbat și o femeie. Prima necesitate a unui copil, pentru ca acesta să se dezvolte pe deplin, este educația. Pentru că educația unui copil este o lucrare de lungă durată, vastă și complexă, aceasta impune uniunea stabilă a părinților săi, a mamei și a tatălui său. Aceasta uniune stabilă a părinților în vederea educării copiilor lor se numește familie. Stabilitatea familiei fiind fundamentală, aceasta este garantată printr-un angajament juridic, public și solemn al soților încă de la începutul uniunii lor, acest lucru făcându-i responsabili ulterior. Acest angajament se numește căsătorie. Căsătoria este așadar definită ca fiind uniunea exclusivă și pe viață dintre un bărbat și o femeie în scopul întemeierii unei familii și a acompanierii copiilor lor spre dezvoltarea lor umană integrală. Astfel, de esența căsătoriei țin uniunea pe viată, diferența sexuală a soților, deschiderea către o nouă viață și îndatorirea părinților de a-și educa copiii.

„Se impune întoarcerea la realitatea în sine”, afirma Husserl. În această chemare se recunoaște o primă responsabilitate istorică a începutului de Mileniu al treilea. Fără a știrbi cu nimic libertatea de gândire – întoarcerea la realitatea în sine nu înseamnă apărarea ideilor proprii, garantându-le drept de cetățenie între alte mii și mii de idei. Înseamnă a restitui întâietate realității asupra ideii, realului asupra virtualului, ființei asupra trebuinței de a exista, experienței elementare – așa cum se impune în viața fiecărei ființe umane – asupra ideologiei. Întoarcerea la lucrul așa cum este el înseamnă întoarcerea la cum a ieșit din mâna Creatorului la început. „E vorba de a înțelege motivul și consecințele hotărârii Creatorului ca ființa umană să existe pentru totdeauna ca femeie și ca bărbat.”

„Unii oameni cred că Pământul este rotund, alții că este plat (…). Dar dacă acesta este plat, poate oare ordinul Regelui să îl facă rotund? Și dacă acesta este rotund, poate oare ordinul Regelui să îl facă plat  ? Nu.”(Thomas Morus în „A Man for All Seasons”)

Conferinţa Episcopilor din România îi reuneşte pe toţi episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România şi exprimă unitatea Bisericii locale şi comuniunea cu urmașul lui Petru, Sfântul Părinte. Episcopii catolici din România se întrunesc de două ori pe an în sesiune ordinară, primăvara și toamna.

Pr. Francisc Ungureanu
Secretar General

REAMINTIM

SCRISOARE DESCHISĂ: Biserica Catolică din România dezaprobă Propunerea legislativă privind Parteneriatele civile între persoane de același sex – PL 498/2016

din 06.03.2016 care poate fi citită la următoarea adresă:

SCRISOARE DESCHISĂ: Biserica Catolică din România dezaprobă Propunerea legislativa privind Parteneriatele civile între persoane de același sex – PL 498/2016

SALUTĂM

SCRISOAREA DESCHISĂ a Președintelui Conferinței Episcopilor din Slovacia, Arhiepiscopul Stanislav Zvolensky, adresată în ianuarie Președintelui Curții de Justiție a Uniunii Europene, după publicarea opiniei Avocatului General,

La sfârșitul textului slovac din linkul de mai jos se poate găsi traducerea engleză.
https://m.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180525025

Translate »